UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou vysokoškolští studenti vzdělávacích programů v oblasti pedagogických věd na Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Západočeské univerzitě v Plzni.

Cílovou skupinu můžeme dále rozdělit na tři podskupiny:

  • Studenti oboru aplikovaná tělesná výchova (ATV) a aplikované pohybové aktivity (APA), kteří studují v rámci vzdělávacího programu TV a sport. Studijní obory jsou zaměřeny na vzdělávání odborníků v oblasti aplikované tělesné výchovy a aplikovaných pohybových aktivit, které jsou multioborovým průsečíkem speciální pedagogiky a tělesné výchovy i rekreologie.
  • Studenti ostatních oborů v programu TV a sport, které se zabývají jedním nebo více se subsystémů tělocvičných aktivit. Jedná se především o studijní obory učitelství tělesné výchovy, ochrana obyvatelstva a zaměřené na pohybovou rekreaci.
  • Studenti dalších vzdělávacích programů v oblasti pedagogických věd. Jedná se o další studijní obory, které připravují odborníky, kteří se uplatňují v praxi jako pedagogičtí pracovníci dle zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci