, Zobrazení: 484

apivDne 22. 3. 2018 proběhlo první zahajovací setkání v CKP Šumperk, které je nově  zřízeno při Základní škole Šumperk, Dr. E.Beneše 1. Vedoucí CKP a kontaktní osobou je paní Věra Formánková a Mgr.  Lenka Vágnerová. Na úvodní schůzku se dostavilo rekordních 20 účastníků, kteří  projevili zájem o  téma: šikana, společné pohybové aktivity a zdravotní postižení. V první části dvouhodinové prezentace byli přítomni seznámeni s účelem CKP, byla jim představena katedra Aplikovaných pohybových aktivit, která je realizátorem CKP v rámci projektu "Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti". Účastníkům byly představeny klíčová témata inkluzivní TV. Ve druhé části se lektor Ondřej Ješina zaměřil i na problematiku šikany. Přítomné seznámil s aktuálními zjištěnímu mezinárodní studie HBSC i specifiky šikany integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), včetně zjištění ze segregovaného prostředí škol primárně určených pro žáky se SVP. Jen pro zajímavost nabízíme výběr ze zjištění HBSC skupiny.

 
Zpráva a komparace s okolními státy viz. 
 
Více na http://www.hbsc.upol.cz/ . 
 
 
Za Centrum APA Kateřina Šnoblová a Ondřej Ješina (2018)