, Zobrazení: 565

IMG 3246V rámci projektu Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti  pohybové gramotnosti se ve dnech 6. - 8. 4. 2018 konal workshop pod hlavičkou Integrace jiná cesta zaměřený na metodiku indoor aplikovaných pohybových aktivit.

Na víkendovém workshopu v Olomouci se setkali, především, pedagogové z různých koutů republiky, akce přítomným nabízela atraktivní praktickou formou vzdělávání v oblasti gymnastiky, plavání,  úpolech, psychomotoriky, fitness, inkluzivní tělesné výchově a hře Kin-ball.

V sobotu byl workshop zahájen přednáškou na téma plavání a gymnastika osob se specifickými potřebami. Účastníci byli seznámeni s formami a metodikami výuky v uvedených oblastech. Důraz byl kladen na možná rizika a kontraindikace při výuce.

 

Poté se zájemci zapsali do prakticky zaměřených aktivit, přičemž v plavání si mohli  zájemci vyzkoušet přesuny plavců do vody, způsoby držení a vedení klienta ve vodě a seznámit se s metodickou řadu výuky plavání - od seznamování se s vodním prostředím až po nácvik plaveckých stylů. Lektorkami byla Michaela Lehnertová, Kristýna Kubelková a Klára Botková.

Poměrně mladou míčovou hru Kinball představila Kateřina Paurová, trenérka národního týmu žen.  Kin ball je hrou, se kterou se dá užít zábava bez dlouhých hodin tréninku, proto se výborně hodí např. do školní tělesné výchovy. Po krátkém vysvětlení pravidel se mohl 12-ti členný tým vrhnout na samotnou hru. Pro ty, kteří hru Kinball neznají může být zajímavá informace, že se hraje s míčem o průměru 122 cm, ideálně s dvanácti hráči, kteří jsou rozděleni do 3 týmů.

Účastníci workshopu, kteří se zapsali na gymnastiku si mohli prohlédnout nové prostory tělocvičny  AC Baluo, který je v současnosti využíván Michaelou Veličkovou, lektorkou kroužku Všeobecná pohybová příprava. Kroužek je navštěvován dětmi a žáky se SVP, ale otevřen je všem, kteří májí zájem o pohyb. Michaela Veličková představila variabilní pomůcky, které v kroužku využívá, přítomní měli možnost vyzkoušet si pohyb např. bez zrakové kontroly. Velkou výhodou bylo, že se programu zúčastnila jedna z členek kroužku, jejíž přítomnost dávala programu jiný rozměr.

Neméně zajímavý byl program fitness. Trenér David Pokorný představil komfortní stroje, vysvětlil ovládání strojů, které je velmi intuitivní. Po celou dobu programu fitness byl přítomen zapálený sportovec se specifickými potřebami. Stejně zajímavá byla aktivita -  úpoly pod vedení Ladislava Balouna, který mnohým pedagogům připomněl, že úpoly do TV patří a mohou dětem a žákům přinášet zajímavé poznatky a zkušenosti. Jak se někteří účastníci vyjádřili, často úpoly do svých hodin TV nezařazují, ale byli natolik motivováni, že opráší zapomenuté dovednosti a najdou pro úpoly v hodinách TV prostor.

Psychomotoriky se ujal Tomáš Vyhlídal, který přítomným nabídl zásobník her pro psychomotoriku. Věnoval se také situacím, kdy je ve skupině přítomen dítě nebo žák se SVP a je potřeba takového žáka do her na rozvoj psychomotoriky zařadit.

V podobném duchu se odvíjel také nedělní několikahodinový workshop zaměřený na inkluzivní tělesnou výchovu pod vedením Ondřeje Ješiny. Všichni společně měli možnost vyzkoušet si běžné činnosti, jako např. honičku, která se hojně využívá v úvodní části TV v modifikovaných podobách. Velkým přínosem byla skutečnost, že se programu účastnil student se SVP. Jeho přítomnost umožňovala účastníkům lépe pochopit potřeby osob se SVP, lépe pochopit nutnost uzpůsobit jednotlivé činnosti tak, aby měli možnost zapojit se do her a jiných aktivit všichni žáci. Samozřejmostí bylo, že si všichni mohli vyzkoušet např. sportovní vozík, zahrát si basket na vozíku, pohybovat se v prostoru bez zrakové kontroly a zahrát si hru fuli fuli.

Věříme, že jsem udělali maximum pro to, aby byl workshop pro účastníky příjemně stráveným časem v kruhu lidí, které něco spojuje, zajímá, byl příjemně stráveným časem, který něco dal, ať nové mezilidské vztahy nebo zkušenosti.

 

 

Kateřina Šnoblová (2018)