, Zobrazení: 604

CKPDne 6. dubna 2018 se v prostorách AC Balou uskutečnilo setkání vedoucích center kolegiální podpory.  Cílem setkání bylo sdílení dosavadních zkušeností s fungováním jednotlivých center. Přítomní projednali  témata, která byla na konkrétních CKP realizována, naplánovali další setkání na měsíc květen a červen 2018, diskutovali o možných nových tématech, která lze pedagogickým pracovníků docházejícím na CKP v budoucnosti nabídnout.
Vedoucí CKP se shodli na tom, že pravidelná měsíční setkání CKP lze udržet na vysoké úrovni jedině tehdy, jestliže bude i nadále zajištěno ze strany příjemce odborné vedení vybraných témat.
Závěrem vedoucí CKP obdrželi z rukou odborného garanta projektu Ondřeje Ješiny informační ceduli, která má sloužit nejen k prezentaci škol, kde je CKP zřízeno, ale také k prezentaci Centra APA, MŠMT a EU.

Kateřina Šnoblová (2018)
 
IMG 20180406 180929