, Zobrazení: 248

Dne 30. 8. 2018 proběhl na půdě Fakulty sportovních studií MU odborný seminář pod projektovým názvem IVČA (Inkluzivní volnočasové aktivity). Tento seminář byl veřejný a byl organizován Pedagogickou fakultou MU a Fakultou sportovních studií MU. Seminář byl určen pro pedagogy, kteří budou participovat při vedení kroužků volnočasových aktivit na partnerských školách, ředitele, zástupce partnerských škol a další zájemce z řad pedagogů, pracovníků škol a školských zařízení o oblast realizace pohybových aktivit v TV s přihlédnutím k inkluzi. 

Cílem a obsahem semináře bylo seznámit účastníky s problematikou pohybových aktivit dětí s různými druhy postižení (pedagogická diagnostika, legislativa, metodika pohybových aktivit žáků se SVP, výběr pohybových aktivit, začlenění žáků se SVP do pohybových aktivit a praktické ukázky).

Konzultantka APA Jana Sklenaříková měla možnost přiblížit novou pracovní pozici v rámci OPVV, který je pod katedrou APA, a nabídnout možnosti spolupráce s učiteli z jihomoravského kraje.