Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti

fb web  location web  tw web  yout web

Kontaktní formulář

Vyplňte jméno

Vyplňte email

Neplatný vstup

Vyplňte zprávu

Zadejte údaje

Mapa kontaktních míst v ČR

Vycvik2019 1Konzultanti APA se v rámci svých profesí zúčastnili lyžařských výcvikových kurzů podpořených z projetu APIV. Jednalo se o zajištění odborné lyžařské asistence pro integrované žáky s tělesným, zrakovým nebo mentálním postižením.
První podpořenou akcí byl lyžařský pobyt pro organizaci SPC Svítání – Pardubice, který probíhal ve dnech 28. – 30. 1. 2019 v Koutech nad Desnou. Klientů ze Svítání přijelo celkem 8 a k tomu pětičlenný odborný doprovod. První den proběhlo seznámení. Hned druhý den jsme vyrazili na sjezdovku, nejdříve jsme zjistili, jak na tom jsou klienti s lyžařskými dovednostmi a poté jsme si je rozdělili a lyžovali s nimi celý den.

Pouze jeden žák byl lyžař, ostatní nikdy na lyžích nestáli. Po prvním dni již pár odvážných lyžařů zkusili i velkou sjezdovku s vlekem. Po večeři probíhal společný program formou her a poté jsme měli veleúspěšnou diskotéku. Poslední den jsme dopoledne lyžovali, po obědě již SPC Svítání odjelo zpět do Pardubic. Akce měla veliký úspěch jak z řad organizátorů, tak i účastníků. 

Vycvik2019 2

Lucie Kutheilová

Integrovaný lyžařský pobyt, kterého jsem se zúčastnila, byl ze ZŠ Česká Třebová v Čenkovicích – Orlické hory od 18. 2. – 22. 2. 2019. Zde jsem byla monoski instruktorkou pro žákyni 8. třídy základní školy. Žákyně již měla zkušenosti s jízdou na monoski. Velký pokrok jsme ale udělaly v jízdě s využitím jednoho “stabilizátoru“, v posledních dnech ho lyžařka nechtěla ani pustit z ruky a jezdit každou jízdu s ním. Museli jsem ale dbát na únavu, abychom byly schopni jezdit skoro celý den, takže jsme střídaly jízdu s i bez pomocných hůlek. Celý týden se velice vydařil a žákyně se již nemůže dočkat příští zimy, kdy pojedeme opět na monoski. 

Vycvik2019 3

Ladislav Baloun

Ve dnech 6.- 11. 1. 2019. proběhl lyžařský výcvikový kurz (LVK) základní školy (ZŠ) Osek u Rokycan, a to v lyžařském areálu Zadov na Šumavě. ZŠ Osek u Rokycan pořádá LVK pravidelně jednou za dva roky, takže se kurzu účastní žáci 7. a 8. ročníků. Letos jich na Šumavu přijelo více, jak třicet žáků dohromady. Díky velkému zápalu učitelky tělesné výchovy paní Lucii Kučerové, se mohl zúčastnit LVK i žák s tělesným postižením Lukáš. Proto, aby mohl Lukáš se svojí třídou vyrazit na zimní Šumavu, začala paní učitelka už rok před lyžákem podnikat potřebné kroky. Ze všeho nejdříve oslovila Ladislava Balouna konzultanta APA pro Plzeňský kraj. Společně pak začali plánovat jednotlivé náležitosti, jako třeba velikost monoski, dopravu monoski na Zadov, domluvu se ski areálem ohledně povolení jízdy monoski na vleku a lanovce atd.
Pro ubytování byl nakonec zvolen hotel Churáňov, který se ukázal svým zázemím a skvělým kuchařem jako výborná volba. Převážně jsme až na pár výjimek jezdili na svah Kobyla, který byl od hotelu vzdálený skibusem asi 2 minuty jízdy. Na svah jsme chodili každý den dvoufázově. Dopolední jízdy se vyznačovali dokonale upravenými sjezdovkami, odpoledne bývalo díky menšímu počtu lyžařů ze škol v pohodovém tempu. Program kurzu byl nabytý i o večerech, jelikož se pro žáky pořádali různé hry a soutěže. Jednou došlo na večerní lyžování a měli jsme také krátkou přednášku a prohlídku na horské službě, která sídlí na Churáňově. Během pěti dnů se Lukáš naučil základní dovednosti pro jízdu na monoski, především ale hlavně se mohl společně se svojí třídou účastnit celého zážitku, jakým je lyžařský kurz. 

Vycvik2019 4

Jana Sklenaříková
Konzultanta jihomoravského kraje jela již po předloňských zkušenostech na lyžařský kurz se ZŠ Očovská z Hodonína. Na místní škole je v 5. třídě žákyně se sluchovým postižením Lenka, která je i během školního roku podpořena ze strany projektu APIV a proto mohla mít k sobě vlastního instruktora lyžování. Na ZŠ Očovská je zvykem, že na kurz jezdí 5. a 7. třída dohromady. Spojením těchto dvou tříd na kurz odcestovalo cca 35 dětí. Chata Soláňka v Beskydech, kam se tradičně z Hodonína jezdí, je svojí kapacitou naprosto vyhovující i s celodenním barem, malou společenskou místností a dalšími odpočinkovými prostory. Žákyně stála na lyžích úplně poprvé v životě a sjíždění kopců ji natolik bavilo, že se na konci kurzu se účastnila závodů ve slalomu. Lyžák v Beskydech proběhl bez jediného problému, a to také díky velké vstřícnosti obsluze vleku. 

Adam Jarmar
Ve dnech 4. – 8. 2. 2019 se v Beskydech v lyžařském areálu Mezivodí uskutečnil lyžařských výcvikový kurz pro téměř 40 žáků 5. ročníků ZŠ Palkovice. Díky zapojení školy do projektu APIV mohl tento kurz absolvovat také žák s tělesným postižením Toník. Na základě realizované podpory byla Toníkovi poskytnuta asistence instruktora monoski – konzultanta APA Adama Jarmara a zapůjčena monoski pro sjezdové lyžování. Samotnému kurzu předcházely konzultace s vedením školy a s rodiči žáka, při kterých byly řešeny otázky technického vybavení i rozdělení kompetencí na samotném kurzu.
Toník absolvoval kompletní kurz včetně nabitého denního režimu, který zahrnoval dopolední i odpolední programovou část na svahu a třetí den turistický výlet přírodou. Večerní program byl věnován besedám o bezpečnosti na horách, historii i současnosti paralympijských her a zejména zimním aplikovaným pohybovým aktivitám. Lyžařský kurz vyvrcholil závodem ve slalomu, který Toník rovněž na monoski absolvoval a obsadil v kategorii chlapců 2. místo.
Nejen ze závěrečného hodnocení žáků vyplynulo, že si domů vezou spoustu zážitků a také zkušeností, k čemuž Toníkova přítomnost velkou mírou přispěla.

Vycvik2019 5

Michal Šmíd
Konzultant APA pro Liberecký a Ústecký kraj, se na hory vydal ještě pár dní před Vánocemi. Cílem lyžařského pobytu, konaného ve dnech 17. -20. prosince 2018, v Harrachově bylo seznámení s možnostmi lyžování a nácvik dovedností u kluka s lehčím typem tělesného postižení způsobené dětskou mozkovou obrnou. Lyžování probíhalo za kvalitních podmínek s minimem dalších návštěvníků tohoto krkonošského střediska. Velmi příjemný předvánoční čas jsme završili sledováním mezistátního přátelského utkání hokejistů do 16 let mezi Českou republikou a Ruskem ve Vrchlabí.

Vycvik2019 6

Hned z kraje roku 2019 podpořil Michal Šmíd lyžařský kurz Základní školy Jablonce nad Nisou v městské části Kokonín. Žáci 7. třídy absolvovali ve dnech 3. – 9. ledna 2019 výuku lyžování ve skiarálu Severák. K realizované podpoře se vyjádřila Mgr. Radka Havlová – vedoucí kurzu: „V 7 třídě máme jednoho chlapce se silným zrakovým postižením, který by se také rád naučil lyžovat, ovšem nebylo v našich možnostech zajistit mu na sjezdovce odborný výcvik. Proto jsme se obrátili na odborného konzultanta APA pro Liberecký kraj Bc. Michala Šmída. Ten velmi ochotně naší žádosti vyhověl a s postiženým žákem celotýdenní kurz absolvoval. Bez jeho podpory by se náš žák určitě kurzu nemohl zúčastnit a nenaučil by se lyžovat. Přáli bychom všem, kteří nějakou podobnou pomoc druhých potřebují, aby takovýchto konzultantů APA jen a jen přibývalo.“
Ski areál Severák a jeho zaměstnanci byli ke všem žákům velmi vstřícní a ochotní. S počasím to však bylo horší. Nicméně i přes občasnou nepřízeň si všichni žáci vyzkoušeli, že bezpečně zvládají lyžařskou techniku i při náročnějších podmínkách.

Vycvik2019 7

Do Krušných hor i letos zavítal lyžařský pobyt organizace Cesta životem bez bariér z Kutné Hory. Již třetí ročník akce zavedl účastníky s různým typem zdravotního postižení a jejich rodiny opět do středisek ve skiarálu Plešivec a skiareálu Novaco na Božím Daru. Letošní pobyt rodin probíhal od 27. ledna do 2. února. Ať už při lyžování na monoski či na klasických sjezdových lyžích, vždy byly vidět u dětí i zúčastněných dospělých úsměvy na tvářích. Tradičně panovala výborná nálada, nechyběl ani každovečerní program, který byl pokaždé v režii daných rodin. Opět po roce jsme si užili společný čas na sjezdovce i mimo ni a velké poděkování za veškerý servis patří Petře Hnátové, předsedkyni spolku Cesta životem bez bariér.

Vycvik2019 8

Ve výčtu zimních pobytů nesmí chybět ani únorová lyžovačka na monoski se školou Smiling Crocodile. Ta se uskutečnila 8. – 10. února 2019 v Josefově Dolu v Jizerských horách. Z Prahy sem dorazilo 5 rodin s dětmi se zdravotním postižením za účelem zprostředkování zimního zážitku jízdou na monoski. Lyžování probíhalo během soboty a neděle v areálu Bukovka. I zde jsme narazili na velmi vstřícný personál, který nám se vším ochotně pomohl. Samozřejmě velké poděkování patří nejen pracovníkům školy Smiling Crocodile, ale i zúčastněným rodinám. Každý pomohl, jak jen mohl, aby děti měli co největší lyžařský zážitek.

Vycvik2019 9

Kateřina Tesařová

Svůj lyžařský kurz zahájili 7. ledna 2019 žáci 7. třídy ze Základní Školy Zdíkov. Jejich paní učitelka Michaela Vacíková se zasloužila o to, aby žáci nemuseli každé ráno do ski areálu Zadov dojíždět. Lyžák na Šumavě si tak mohli užít se vším všudy včetně společných večerů na horské chatě Churáňov. Díky asistence pedagoga Radce Škopkové, která zkontaktovala konzultantku APA Kateřinu Tesařovou, se mohl kurzu zúčastnit i žák s tělesným postižením Vojta a druhý žák s vývojovou vadou horní končetiny Dan mohl mít individuální přístup při běžeckém lyžování. Kurzu se zúčastnilo bez mála 30 žáků. Dopoledne probíhalo vždy sjezdové lyžování na sjezdovkách u Horejšů nebo Kobyla a po obědě lyžování běžecké. Vojtovi je sportování blízké. Na sjezdovkách dělal obrovské pokroky i přes poměrně velký počáteční strach. Doslova překonával sám sebe. Hned druhý den zvládl jízdu na vleku a třetí den zvládl, ač na laně, oblouk vlevo a s lehkou úpravou i oblouk vpravo. Za odměnu a svou píli si pak mohl užívat jízdu v monoski. Během kurzu Vojta monoski představil společně s instruktorkou svým spolužákům. Dan odložil na chatě jednu hůlku a jízdu na běžkách zvládal bravurně po boku svých spolužáků stejně jako Vojta. Celá třída si lyžařský kurz velice užila, nabyla nových dovedností, zkušeností a zážitků, a dokonce jeden večer uspořádala krásnou narozeninovou oslavu pro svou spolužačku.

Vycvik2019 10

 

Služby pro veřejnost

Služba poskytovaná pracovištěm Centrum APA na FTK UP v Olomouci není službou, která je definovaná zákonem či vyhláškou. Jedná se o doplňující služby současného systému výchovy a vzdělávání, systému podpory sportu a rekreačních aktivit a systému komplexní rehabilitace v rámci sociálního systému.

Na služby Centra APA nevzniká právní nárok a nejsou tedy soudně vymahatelné. Nepůsobíme namísto služeb SPC, Společnosti pro ranou péči či obdobných zařízení. Naše činnost by měla být realizována v synergii s těmito zařízeními a ve vzájemné kooperaci. Snažíme se, aby služby poskytované Centrem APA byly bezplatné nebo s relativně minimálními možnými náklady pro uživatele těchto služeb. Námi realizované služby nejsou zpoplatněny ve smyslu zákona 108/2006.

 • Zapůjčování sportovně-kompenzačních pomůcek.
 • Bezplatné vyzkoušení si sportovně-kompenzačních pomůcek.
 • Zimní kurzy – lyžování osob s tělesným, zrakovým i sluchovým postižením.
 • Letní kurzy – zaměření dle domluvy.
 • Zprostředkování instruktorské asistence na zimní/letní kurzy.
 • Metodická podpora. Bezplatné zasílání vybraných publikací a metodických materiálů.
 • Poskytování poradenství v oblasti sportu a rekreace, kontaktování na spolupracující organizace.
 • Možnost účasti na školeních, seminářích, konferencí.
 • Zprostředkování sportovních aktivit - široké spektrum činností.
 • Advokacie práv osob se zdravotním postižením ve vztahu k účasti na pohybových programech.
 • Mimoškolní vzdělávací programy pro žáky na běžných a speciálních školách v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve volném čase.
  • V současné době řešeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pro občany města Olomouce a okolí jsou aktivity spolufinancovány projekty města Olomouce, odbor sociálních služeb. Pro ostatní jsou aktivity spolufinanocovány Operačním programech výzkum, vývoj a vzdělávání ESF.

V případě zájmu kontaktujte jednoho z příslušných regionálních konzultantů APA dle místa Vašeho bydliště (viz “mapa ČR”).

Služby pro školy

Na služby Centra APA nevzniká právní nárok a nejsou tedy soudně vymahatelné. Nepůsobíme namísto služeb SPC, Společnosti pro ranou péči či obdobných zařízení. Naše činnost by měla být realizována v synergii s těmito zařízeními a ve vzájemné kooperaci. Snažíme se, aby služby poskytované Centrem APA byly bezplatné nebo s relativně minimálními možnými náklady pro uživatele těchto služeb. Námi realizované služby nejsou zpoplatněny nebo nárokovány ve smyslu vyhlášky 27/2016 nebo 197/2016.

Jedná se zejména o:

 • Realizace programu Paralympijský školní den, pÁPÁ hrátky, Dny na monoski.
 • Konzultace a poradenství při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro tělesnou výchovu (TV) pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) a dalšími pohybovými programy na školách (kurzy, výlety, exkurze).
 • Zajištění asistence pro žáka se SVP na výcvikových kurzech (lyžařské kurzy, výlety, školy v přírodě apod.) a TV.
 • Zaškolení pedagogických pracovníků podílejících se na integraci žáka se SVP do TV.
 • Pořádání odborných seminářů, workshopů, konferencí v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.
 • Pomoc při konzultaci s ošetřujícím lékařem.
 • Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky v oblasti aplikovaných pohybových aktivit (učitele na běžných a speciálních školách, asistenti pedagogů, pedagogičtí pracovníci ve volnočasových organizacích).
 • Propojení škol s dalšími školami či organizacemi, které se zabývají stejnou problematikou. Vytváření center kolegiální podpory (CKP).
 • Mimoškolní vzdělávací programy pro žáky na běžných a speciálních školách v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve volném čase.
 • Metodická podpora. Tvorba a zasílání metodických materiálů zdarma.
 • Zajištění praxe studentů oboru Aplikované pohybové aktivity a Aplikované tělesné výchovy pro školy, vytváření sítě klinických pracovišť.
 • Půjčování sportovně kompenzačních pomůcek (nevztahuje se na pomůcky zakoupené z projektů ESF).

V případě zájmu kontaktujte jednoho z příslušných regionálních konzultantů APA dle místa Vašeho bydliště (viz “mapa ČR”).

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Obecné informace k časopisu

Obecné informace

Časopis APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI (zkráceně APA v teorii a praxi) je odborným časopisem s recenzovanou sekcí "APA v teorii" vydávaný 2x ročně Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Časopis vznikl se záměrem propagace APA jako kinantropologické disciplíny, profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením). Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů čtenáři naleznou v sekci APA v praxi následující pravidelné rubriky: (a) Osobnost v oblasti APA, (b) Informace o projektech, (c) APA v praxi, (d) Jak na to...., (e) Řekněte to jinak, a (e) Informace ze zahraničí

Recenzovaná sekce časopisu má za cíl poskytnout odpovědi na otázku PROČ a JAK jisté principy, aktivity či intervence v oblasti APA fungují a jiné nefungují. V této části čtenáři najdou výzkumné a teoretické články zaměřující se na: (a) popis vybraných fenoménů v oblasti APA, (b) zkoumání vztahů podmínek a činitelů v APA, (c) zjišťování efektivity APA programů, i (d) zamyšlení nad podstatou, významem a smyslem APA.

V neposlední řadě čtenáři naleznout také recenze českých i zahraničních knižních publikací v oblasti APA a výběr abstraktů vědeckých článků se zaměřením na APA.

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. (Předseda redakční rady)

Popis časopisu

Časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je součást projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacíh, kde jsme se zavázali, že vytvoříme ucelenou informaci o stavu pohybových akitivt dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Se souhlasem kontrolních mechanismů MŠMT (který jsme získali při opakované kontrole, která hodnotila projekty Centra APA bez připomínek a zároveň pozitivně komentovala způsoby řešení a vedení projektu) jsme zvolili formu časopisu jako nejvhodnější pro naplnění výše uvedeného výstupu projektu.

Články publikované v časopise mohou být spoluvytvářeny ve spolupráci s jinými subjekty, dalšími projekty apod. V tomto případě je pak další podpora uvedena přímo v textu články. Samotný časopis a informace v něm jsou však plně výstupem projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit, včetně všech formálních náležitostí příslušících kvalitnímu odbornému časopisu. Každý článek v teoretické části (bez ohledu na spolupodporu dalších projektů) je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Celá práce redakce, garantů rubrik, veškerá agenda, komunikace s vydavatelstvím apod. je opět výstupem výše uvedeného projektu. Díky podpoře ESF a rozpočtu ČR je tedy možné efektivně a účelně vynaložené prostředky využít pro produkt, který ohodnotila komise světové databáze EBSCO a zařadila jej do svého seznamu od roku 2011.

Bibliografická identifikace:

ISSN: 1804-4220 (on-line verze)

Vydavatel: UP v Olomouci. K vydání připravila FTK UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Ondřej Ješina (hlavní řesitel projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit)

Pokyny autorům recenzovaných příspěvků

Publikační styl

Standard časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je založen na publikačním stylu Americké psychologické asociace - Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition, 2001. (viz. http://www.apastyle.org). Hlavním jazykem časopisu je čeština. Název článku, abstrakt a klíčová slova jsou publikována také v angličtině

Formátování textu
Soubor příspěvku musí být ve formátu souboru Microsoft Word (.doc nebo .docx). Text má jednoduché řádkování, je zarovnaný doleva, používá dvanácti bodový font Times New Roman a všechny ilustrace, obrázky a tabulky jsou umístěny na samostatné stránky, spíše než uvnitř textu. Maximální povolená délka příspěvku je 15 stran celkem.

Abstrakt a klíčová slova
Doporučená délka abstraktu je 400 slov a nesmí přesáhnout 500 slov. Pokud je to možné, musí být abstrakt strukturován do následujících částí: VÝCHODISKA, CÍLE, METODIKA, VÝSLEDKY (včetně relevantní statistiky) a ZÁVĚRY. Autoři musí uvést 3 až 10 klíčových slov.

Struktura příspěvku
Výzkumný článek musí být strukturován následujícím způsobem: (a) ÚVOD, (b) METODIKA, (c) VÝSLEDKY, (d) DISKUZE, (e) ZÁVĚRY, (f) REFERENČNÍ SEZNAM. Názvy kapitol musí být napsány velkými písmeny a zarovnány doleva.

Tabulky a obrázky
Tabulky a obrázky budou umístěny na samostatných stránkách, spíše než uvnitř textu. Obrázky a ilustrace (pokud možno ve vysokém rozlišení; např.: nekomprimovaný TIFF) by měly být nahrány spolu s příspěvkem jako doplňkové soubory a názvy těchto souborů by měly obsahovat číslo obrázku (např.: figure01.jpg, figure02.tiff). V textu umístěte nad každou tabulku a obrázek identifikaci. Identifikace je zarovnaná doleva a sestává z popisku (např.: TABLE 1, Fig. 1) na prvním řádku a názvu tabulky nebo obrázku začínajícím na dalším řádku.

Referenční seznam
Reference jsou umístěny na konci příspěvku v abecedním pořadí a musí být v souladu s APA publikačním stylem (viz příklady). Pro reference nelze nikdy použít poznámky pod čarou. Pečlivě překontrolujte reference, abyste se ujistili, že jsou správně a zařazeny pouze v případě, že jsou citovány v textu. Uvedeny mohou být pouze reference, které byly publikovány nebo jsou přijaty k publikování. Kde je to možné, musí být uvedena URL adresa odkazující na referenci.

Příklady:
NEPERIODIKA (knihy, závěrečné zprávy, monografie, brožury)
Autor, A. A. (rok). Název práce. Místo: Vydavatel.
Např.:
Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (2001). Research methods in physical activity (4th ed.). Champaign: Human Kinetics.

ČÁST NEPERIODIKA (kapitoly knih, sborníky)
Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok). Název kapitoly. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Název knihy (pp. strany). Místo: Vydavatel.
Např.:
Parsonson, B. S., & Baer, D. M. (1992). The visual analysis of data and current research into the stimuli controlling it. In R. Kratochwill & J. R. Levin (Eds.), Single-case research design and analysis: New directions for psychology and education (pp. 15-40). Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

PERIODIKA (články v časopisech)
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (rok). Název článku. Název Periodika, ročník(číslo), strany.
Např.:
Sigmund, E., Frömel, K., & Neuls, F. (2005). Physical activity of children and youth: Evaluation guidelines from the viewpoint of health support. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 35(2), 59-68.

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

5. 4. 2019

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  20. - 22. 11. 2019

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  6. - 13. 6. 2019

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

21. - 31. 1. 2019

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

26. 11. 2018

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory

Další pracovníci projektu

Jesina webOdborný garant projektu

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599

Janecka webMetodik - ZP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 355

incognito2Vedoucí skupiny pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

Kudlacek webMetodik - TV

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 361

incognito2Koordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

incognito2Metodik - TV

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Vyhlidal webMetodik - dlouhodobě nemocní

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356

Jesinova webMetodik - TP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 039

incognito2Metodik - auti

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

incognito2 Metodik - SP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
771 11
Telefon: +420 585 636 362, Mobil: +420 775 307 508

incognito2Metodik - MP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 775 055 407

incognito2Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

incognito2Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

snoblova webOdborný týmový koordinátor

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

incognito2Metodik - kombi

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

incognito2Metodik - outdoor

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

incognito2Metodik - sport

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 737 331 905

Lehnertova webMetodik - reha

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 004

Visna webP. R.

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 358

incognito2P. R.

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 151

incognito2Webmaster

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 041

incognito2pÁPÁ hrátky, Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 725 044 251

Logolink_OP_VVV

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci