Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti

fb web  location web  tw web  yout web

Kontaktní formulář

Vyplňte jméno

Vyplňte email

Neplatný vstup

Vyplňte zprávu

Zadejte údaje

Mapa kontaktních míst v ČR

IMG 4733Přát si pěkný nový rok je v polovině března poněkud zvláštní. Jenže právě jste otevřeli první letošní newsletter našeho projektu, takže se hodně zdraví a štěstí popřát sluší. Navíc nám pomalu, ale jistě začíná jaro a to je takový nový začátek… No, nechme hloubání a pojďme se podívat, co se všechno za zimní sezonu událo, a naznačit si, co nás v brzké době čeká. Není toho zrovna málo.

 

Materiální vybavení

Skvělou zprávou zajisté je, že se nám podařilo přes zimu dotáhnout do zdárného konce téměř všechna výběrová řízení, a tedy nákupy sportovně-kompenzačních nebo rehabilitačních pomůcek do naší půjčovny, která je v rámci České republiky ojedinělá. Celkem se pořídilo vybavení za zhruba 3 miliony korun! Z těch „zajímavějších“ položek zmiňme například plošinu usnadňující přístup do bazénu lidem se zdravotním postižením, motomed, díky němuž mohou procvičovat své horní nebo dolní končetiny vozíčkáři, pak různé potřeby pro cyklistiku nebo kopu sportovně-kompenzačních pomůcek do indooru i outdooru. Pomůcky využíváme jednak při výuce studentů a jednak na námi pořádaných kroužcích a akcích. Ale hlavně jsme připraveni jimi podpořit školy s integrovanými žáky se zdravotním postižením – a že už teď evidujeme velký zájem!

S novým materiálem jsme si ale museli pořídit také nové skladovací prostory, protože stávající prostor půjčovny přestaly postačovat. Díky projektu jsme tak nové kapacity našli v pronajatém externím skladu.

 

Workshop outdoorových aktivit v Jeseníkách

Nejzásadnější akcí zimy byla více než čtrnáctidenní série kurzů, školení, soustředění a pracovních setkání, zkrátka obří workshop zimních outdoorových aktivit v APA v Jeseníkách. Zahájili jsme v polovině ledna lyžařským víkendem pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením, na ten pak navázal mimo jiné lyžařský kurz studentů APA a ATV, kurz instruktorů monoski, setkání učitelů zapojených do projektu Olomouckého kraje IKAP nebo třeba sportovní soustředění Českého svazu neslyšících sportovců. Končili jsme první únorový víkend, který patřil rodinám s dětmi s tělesným postižením. A to jsme ani zdaleka nevyjmenovali vše, co se v areálech Červenohorské sedlo a Kareš v Koutech nad Desnou a na hotelu Dlouhé Stráně – kterým patří obrovský dík za podmínky, které nám vytvářejí. Během všech akcí se ve zmíněných místech protočilo na 250 lidí, mimo jiné na straně naší,„domácí“, i zahraniční studenti programu IMAPA například z Číny nebo Kanady a na straně „hostů“ třeba zrakově postižení žáci z polské Wroclawi. A to nepočítáme ještě štáb České televize, který se na nás přijel podívat; ve Studiu 6 na ČT24 nabídli živý vstup a v regionálních Událostech byla k vidění reportáž z našeho workshopu. Navíc nám přála i zima, a tak si účastníci mohli užít zimních radovánek i mimo sjezdovky.

 

Dny na monoski ve čtyřech areálech

A když už jsme u sjezdovek, tak musíme zmínit i oblíbenou sérii Dny na monoski, jejíž letošní ročník před několika dny vyvrcholil. Během února a března jsme se speciálně upravenými lyžemi pro zdravotně postižené sportovce vyrazili do čtyř areálů – Hluboček u Olomouce, Olešnice na Moravě, Hlinska na Vysočině a závěrečné sjezdy proběhly na Trojáku v Hostýnských vrších. Byla to paráda. Ne vždy sice úplně přálo počasí, ale před těmi desítkami lyžařů musíme smeknout klobouk. A děkujeme našim spolupracovníkům a spoluorganizátorům z Newman school, Ski fanatic a Yetti ski Troják.

IMG 4733

Vzdělávací programy a kroužky

Kromě výše zmíněných akcí jsou naši konzultanti a instruktoři k vidění na lyžařských kurzech škol s integrovanými žáky. A neutuchá ani zájem škol o naše vzdělávací programy – co chvíli vyrážíme realizovat do škol či školek Paralympijský školní den nebo pÁPÁ hrátky. Společně s Ostravskou univerzitou také pořádáme Paralympijské školní dny jako doprovodný program pro školy v rámci mistrovství světa v para hokeji, které se uskuteční na přelomu dubna a května v Ostravě.

S převisem zájmu se setkáváme také u našich kroužků, které pořádáme v prostorách Aplikačního centra BALUO v areálu naší Fakulty tělesné kultury UP v olomouckém Neředíně. Odmítat zájemce (ovšem s tím, že hledáme řešení do budoucna) musíme zejména v kroužku plavání…

 

Metodiky a intervence

Za podpory našeho projektu vyšel časopis APA v teorii a praxi. Mimo jiné v něm najdete ohlédnutí za uplynulými akcemi, které jsme pořádali, ale především pak kompetenční rámce jednotlivých profesí v APA, na nichž jsme usilovně dlouhou dobu pracovali, příklady dobré praxe nebo medailonky našich konzultantů. Časopis je k dispozici v elektronické podobě ZDE, v tištěné podobě bude součástí balíčku metodických materiálů.

Co se týče našich intervencí, soustředíme se na zlepšování jejich kvality. Jednak se snažíme napravovat případné chyby či nesrovnalosti, ke kterým mohlo dojít, také revidujeme a inovujeme formuláře, zlepšujeme diagnostiku žáků se speciálními potřebami a soustředíme se taktéž na prohlubování spolupráce s poradenskými zařízeními.

 

Z center kolegiální podpory

Ani v centrech kolegiální podpory během zimy nezaháleli, jen jejich vedoucí se sešli dvakrát. Naposled to bylo právě na zmíněném workshopu v Koutech nad Desnou, kde se hodnotil první rok fungování center. Z toho mimo jiné vyplynulo, že kolegové v centrech chápou teorii jako nedílnou součást praxe, takže víceméně všechna proběhlá setkání byla hodnocena pozitivně. Ale našly se i nějaké limity naší práce, abychom byli nohama na zemi. Nyní se pedagogové a tři vedoucí CKP chystají na pracovní stáž do Finska. 

 

Prezentujeme se, kde se dá

Nezbytnou součástí našeho projektu je i jeho prezentace. O naší listopadové exhibici v Evropském parlamentu, kam jsme se dostali díky europoslankyni Olze Sehnalové, jste si mohli přečíst zde. V listopadu jsme se prezentovali i na veletrhu vzdělávání v Ústí nad Labem, kde se nám otevřela možnost podílet se na inovaci inkluzivního krajského akčního plánu.

Nově se ale můžeme pochlubit například tím, že byl našemu projektu jako příkladu úspěšné realizace věnován prostor v aktualitách na webu OP VVV – jen se podívejte tady.

Výsledky našeho projektu a zkušenosti našich konzultantů a dalších pracovníků se otisknou také do připravovaných revidovaných katalozích podpůrných opatření, které vznikají na Pedagogické fakultě UP.

A nesmíme zapomenout ještě na jednu propagační akci, ve které už pár let patříme na špici – na tradičních vánočních punčích jsme tržbou překonali hranici sto tisíc korun. Výtěžek z prodeje putoval na podporu olomouckého Střediska rané péče a našeho Centra APA.

 

Co nás čeká?

Olomouckou plesovou sezonu jako tradičně zakončí v pátek 5. dubna v Bea centru náš Karneval APA. Tentokrát se poveze na vlně 60. let a srdečně na něj zveme všechny bez postižení i s postižením, s maskou i bez masky (lépe s maskou). Vstupenky jsou k mání na naší katedře, v menze v areálu naší fakulty v Neředíně nebo v univerzitní prodejně UPoint na Horním náměstí. Více zde.

Pilně již plánujeme také další osvětové programy. Na začátku května chystáme mimo jiné den s APAči na vodě nebo APA turistický výlet a v červnu opět vyrazíme na Expedici přes bar.

Listopad si pak při vší skromnosti dovolujeme prohlásit měsícem APA. Chystáme národní konferenci APA, nejrůznější semináře (například tvorby IVP), setkání pedagogů z center kolegiální podpory, happeningy a další a další. O všem vás budeme průběžně informovat.

 

Martin Višňa, foto Lukáš Ondrášek

Služby pro veřejnost

Služba poskytovaná pracovištěm Centrum APA na FTK UP v Olomouci není službou, která je definovaná zákonem či vyhláškou. Jedná se o doplňující služby současného systému výchovy a vzdělávání, systému podpory sportu a rekreačních aktivit a systému komplexní rehabilitace v rámci sociálního systému.

Na služby Centra APA nevzniká právní nárok a nejsou tedy soudně vymahatelné. Nepůsobíme namísto služeb SPC, Společnosti pro ranou péči či obdobných zařízení. Naše činnost by měla být realizována v synergii s těmito zařízeními a ve vzájemné kooperaci. Snažíme se, aby služby poskytované Centrem APA byly bezplatné nebo s relativně minimálními možnými náklady pro uživatele těchto služeb. Námi realizované služby nejsou zpoplatněny ve smyslu zákona 108/2006.

 • Zapůjčování sportovně-kompenzačních pomůcek.
 • Bezplatné vyzkoušení si sportovně-kompenzačních pomůcek.
 • Zimní kurzy – lyžování osob s tělesným, zrakovým i sluchovým postižením.
 • Letní kurzy – zaměření dle domluvy.
 • Zprostředkování instruktorské asistence na zimní/letní kurzy.
 • Metodická podpora. Bezplatné zasílání vybraných publikací a metodických materiálů.
 • Poskytování poradenství v oblasti sportu a rekreace, kontaktování na spolupracující organizace.
 • Možnost účasti na školeních, seminářích, konferencí.
 • Zprostředkování sportovních aktivit - široké spektrum činností.
 • Advokacie práv osob se zdravotním postižením ve vztahu k účasti na pohybových programech.
 • Mimoškolní vzdělávací programy pro žáky na běžných a speciálních školách v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve volném čase.
  • V současné době řešeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pro občany města Olomouce a okolí jsou aktivity spolufinancovány projekty města Olomouce, odbor sociálních služeb. Pro ostatní jsou aktivity spolufinanocovány Operačním programech výzkum, vývoj a vzdělávání ESF.

V případě zájmu kontaktujte jednoho z příslušných regionálních konzultantů APA dle místa Vašeho bydliště (viz “mapa ČR”).

Služby pro školy

Na služby Centra APA nevzniká právní nárok a nejsou tedy soudně vymahatelné. Nepůsobíme namísto služeb SPC, Společnosti pro ranou péči či obdobných zařízení. Naše činnost by měla být realizována v synergii s těmito zařízeními a ve vzájemné kooperaci. Snažíme se, aby služby poskytované Centrem APA byly bezplatné nebo s relativně minimálními možnými náklady pro uživatele těchto služeb. Námi realizované služby nejsou zpoplatněny nebo nárokovány ve smyslu vyhlášky 27/2016 nebo 197/2016.

Jedná se zejména o:

 • Realizace programu Paralympijský školní den, pÁPÁ hrátky, Dny na monoski.
 • Konzultace a poradenství při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro tělesnou výchovu (TV) pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) a dalšími pohybovými programy na školách (kurzy, výlety, exkurze).
 • Zajištění asistence pro žáka se SVP na výcvikových kurzech (lyžařské kurzy, výlety, školy v přírodě apod.) a TV.
 • Zaškolení pedagogických pracovníků podílejících se na integraci žáka se SVP do TV.
 • Pořádání odborných seminářů, workshopů, konferencí v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.
 • Pomoc při konzultaci s ošetřujícím lékařem.
 • Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky v oblasti aplikovaných pohybových aktivit (učitele na běžných a speciálních školách, asistenti pedagogů, pedagogičtí pracovníci ve volnočasových organizacích).
 • Propojení škol s dalšími školami či organizacemi, které se zabývají stejnou problematikou. Vytváření center kolegiální podpory (CKP).
 • Mimoškolní vzdělávací programy pro žáky na běžných a speciálních školách v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve volném čase.
 • Metodická podpora. Tvorba a zasílání metodických materiálů zdarma.
 • Zajištění praxe studentů oboru Aplikované pohybové aktivity a Aplikované tělesné výchovy pro školy, vytváření sítě klinických pracovišť.
 • Půjčování sportovně kompenzačních pomůcek (nevztahuje se na pomůcky zakoupené z projektů ESF).

V případě zájmu kontaktujte jednoho z příslušných regionálních konzultantů APA dle místa Vašeho bydliště (viz “mapa ČR”).

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Obecné informace k časopisu

Obecné informace

Časopis APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI (zkráceně APA v teorii a praxi) je odborným časopisem s recenzovanou sekcí "APA v teorii" vydávaný 2x ročně Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Časopis vznikl se záměrem propagace APA jako kinantropologické disciplíny, profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením). Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů čtenáři naleznou v sekci APA v praxi následující pravidelné rubriky: (a) Osobnost v oblasti APA, (b) Informace o projektech, (c) APA v praxi, (d) Jak na to...., (e) Řekněte to jinak, a (e) Informace ze zahraničí

Recenzovaná sekce časopisu má za cíl poskytnout odpovědi na otázku PROČ a JAK jisté principy, aktivity či intervence v oblasti APA fungují a jiné nefungují. V této části čtenáři najdou výzkumné a teoretické články zaměřující se na: (a) popis vybraných fenoménů v oblasti APA, (b) zkoumání vztahů podmínek a činitelů v APA, (c) zjišťování efektivity APA programů, i (d) zamyšlení nad podstatou, významem a smyslem APA.

V neposlední řadě čtenáři naleznout také recenze českých i zahraničních knižních publikací v oblasti APA a výběr abstraktů vědeckých článků se zaměřením na APA.

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. (Předseda redakční rady)

Popis časopisu

Časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je součást projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacíh, kde jsme se zavázali, že vytvoříme ucelenou informaci o stavu pohybových akitivt dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Se souhlasem kontrolních mechanismů MŠMT (který jsme získali při opakované kontrole, která hodnotila projekty Centra APA bez připomínek a zároveň pozitivně komentovala způsoby řešení a vedení projektu) jsme zvolili formu časopisu jako nejvhodnější pro naplnění výše uvedeného výstupu projektu.

Články publikované v časopise mohou být spoluvytvářeny ve spolupráci s jinými subjekty, dalšími projekty apod. V tomto případě je pak další podpora uvedena přímo v textu články. Samotný časopis a informace v něm jsou však plně výstupem projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit, včetně všech formálních náležitostí příslušících kvalitnímu odbornému časopisu. Každý článek v teoretické části (bez ohledu na spolupodporu dalších projektů) je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Celá práce redakce, garantů rubrik, veškerá agenda, komunikace s vydavatelstvím apod. je opět výstupem výše uvedeného projektu. Díky podpoře ESF a rozpočtu ČR je tedy možné efektivně a účelně vynaložené prostředky využít pro produkt, který ohodnotila komise světové databáze EBSCO a zařadila jej do svého seznamu od roku 2011.

Bibliografická identifikace:

ISSN: 1804-4220 (on-line verze)

Vydavatel: UP v Olomouci. K vydání připravila FTK UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Ondřej Ješina (hlavní řesitel projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit)

Pokyny autorům recenzovaných příspěvků

Publikační styl

Standard časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je založen na publikačním stylu Americké psychologické asociace - Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition, 2001. (viz. http://www.apastyle.org). Hlavním jazykem časopisu je čeština. Název článku, abstrakt a klíčová slova jsou publikována také v angličtině

Formátování textu
Soubor příspěvku musí být ve formátu souboru Microsoft Word (.doc nebo .docx). Text má jednoduché řádkování, je zarovnaný doleva, používá dvanácti bodový font Times New Roman a všechny ilustrace, obrázky a tabulky jsou umístěny na samostatné stránky, spíše než uvnitř textu. Maximální povolená délka příspěvku je 15 stran celkem.

Abstrakt a klíčová slova
Doporučená délka abstraktu je 400 slov a nesmí přesáhnout 500 slov. Pokud je to možné, musí být abstrakt strukturován do následujících částí: VÝCHODISKA, CÍLE, METODIKA, VÝSLEDKY (včetně relevantní statistiky) a ZÁVĚRY. Autoři musí uvést 3 až 10 klíčových slov.

Struktura příspěvku
Výzkumný článek musí být strukturován následujícím způsobem: (a) ÚVOD, (b) METODIKA, (c) VÝSLEDKY, (d) DISKUZE, (e) ZÁVĚRY, (f) REFERENČNÍ SEZNAM. Názvy kapitol musí být napsány velkými písmeny a zarovnány doleva.

Tabulky a obrázky
Tabulky a obrázky budou umístěny na samostatných stránkách, spíše než uvnitř textu. Obrázky a ilustrace (pokud možno ve vysokém rozlišení; např.: nekomprimovaný TIFF) by měly být nahrány spolu s příspěvkem jako doplňkové soubory a názvy těchto souborů by měly obsahovat číslo obrázku (např.: figure01.jpg, figure02.tiff). V textu umístěte nad každou tabulku a obrázek identifikaci. Identifikace je zarovnaná doleva a sestává z popisku (např.: TABLE 1, Fig. 1) na prvním řádku a názvu tabulky nebo obrázku začínajícím na dalším řádku.

Referenční seznam
Reference jsou umístěny na konci příspěvku v abecedním pořadí a musí být v souladu s APA publikačním stylem (viz příklady). Pro reference nelze nikdy použít poznámky pod čarou. Pečlivě překontrolujte reference, abyste se ujistili, že jsou správně a zařazeny pouze v případě, že jsou citovány v textu. Uvedeny mohou být pouze reference, které byly publikovány nebo jsou přijaty k publikování. Kde je to možné, musí být uvedena URL adresa odkazující na referenci.

Příklady:
NEPERIODIKA (knihy, závěrečné zprávy, monografie, brožury)
Autor, A. A. (rok). Název práce. Místo: Vydavatel.
Např.:
Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (2001). Research methods in physical activity (4th ed.). Champaign: Human Kinetics.

ČÁST NEPERIODIKA (kapitoly knih, sborníky)
Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok). Název kapitoly. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Název knihy (pp. strany). Místo: Vydavatel.
Např.:
Parsonson, B. S., & Baer, D. M. (1992). The visual analysis of data and current research into the stimuli controlling it. In R. Kratochwill & J. R. Levin (Eds.), Single-case research design and analysis: New directions for psychology and education (pp. 15-40). Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

PERIODIKA (články v časopisech)
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (rok). Název článku. Název Periodika, ročník(číslo), strany.
Např.:
Sigmund, E., Frömel, K., & Neuls, F. (2005). Physical activity of children and youth: Evaluation guidelines from the viewpoint of health support. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 35(2), 59-68.

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

5. 4. 2019

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  20. - 22. 11. 2019

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  6. - 13. 6. 2019

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

21. - 31. 1. 2019

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

26. 11. 2018

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory

Další pracovníci projektu

Jesina webOdborný garant projektu

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599

Janecka webMetodik - ZP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 355

incognito2Vedoucí skupiny pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

Kudlacek webMetodik - TV

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 361

incognito2Koordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

incognito2Metodik - TV

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Vyhlidal webMetodik - dlouhodobě nemocní

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356

Jesinova webMetodik - TP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 039

incognito2Metodik - auti

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

incognito2 Metodik - SP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
771 11
Telefon: +420 585 636 362, Mobil: +420 775 307 508

incognito2Metodik - MP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 775 055 407

incognito2Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

incognito2Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

snoblova webOdborný týmový koordinátor

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

incognito2Metodik - kombi

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

incognito2Metodik - outdoor

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

incognito2Metodik - sport

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 737 331 905

Lehnertova webMetodik - reha

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 004

Visna webP. R.

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 358

incognito2P. R.

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 151

incognito2Webmaster

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 041

incognito2pÁPÁ hrátky, Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 725 044 251

Logolink_OP_VVV

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci