Zobrazení: 2926

Programy zaměřené na spolužáky pomáhají k budoucímu lepšímu přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV) v kolektivu vrstevníků. Často pedagogičtí pracovníci zapomínají, že realizací takového programu na začátku školního roku (nebo ještě před jeho začátkem) mohou usnadnit příchod žáka s SPV do nové sociální skupiny vrstevníků.


Paralympijský školní den (PŠD) je akce vytvořená v rámci mezinárodního rozvojového projektu (Belgie, Česká republika, Německo, Řecko, Litva a Švédsko), který byl v letech 2005 a 2006 podporovaný Evropskou komisí. Výsledkem pak byla realizace 5 rozdílných programů v každé participující zemí. Klíčem ke změně vnímání osob, které se odlišují, může být dosaženo pomocí vzdělávání, vytvoření povědomí nebo změny postoje. Toto tvoří základní předpoklad integrace a začlenění žáků s TP do hodin TV.

Česká repulika je líderem v pořádání těchto akcí. V současné době jich u nás bylo zrealizováno více ne 200. 95 % těchto programů pak pořádalo právě Centrum APA. Rozšíření se program dočkal právě díky působení našeho pracoviště. V současné době nacházíme pořadatele v Kanadě, USA, Španělsku nebo některých asijských zemích. 

Uskutečňované aktivity jsou především tyto:

  1. Přednáška o sportech osob se speciálními potřebami spojená se soutěžním kvizem. V ideálním případě s účastí sportovce se zdravotním postižením (v našem případě tělesným).
  2. Základní mobilita bez zrakové kontroly (může být nahrazena jinou aktivitou relevantní k postižením žáka).
  3. Základní mobilita na vozíku (využití mechanických či elektrických vozíků při překonávání běžných architektonických bariér v prostorách školy a bezprostředním okolí).
  4. Sporty osob se zrakovým postižením – goalball, judo (opět mohou být nahrazeny, doporučujeme integrované drobné psychomotorické nebo pohybové hry).
  5. Sportovní hry osob s tělesným postižením – basketbal na vozíku, florbal na vozíku, házená na vozíku, rugby na vozíku.
  6. Boccia; Curling; Laserová střelba.

Základní ceník pro školy a školská zařízení:

V případě zájmu kontaktujte Evu Kacanu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

PŠD má dva základní cíle. Změna postojů dětí k osobám s postižením a vzdělávání dětí základních škol pomocí ideálů paralympismu. Snažíme se například zaměřit na rozvoj lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu, na podporu míru, vzájemného porozumění, respektu pro jiné kultury, na rozvoj základních lidských hodnot a vztahů vzhledem k národním a oblastním požadavkům. Sport a pohybová aktivita se prokázaly jako skvělý edukační prostředek ve vzdělávacím procesu.


Ondřej Ješina (2016)