Ambasáda pohybu - pracovní setkání v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Od 02.12.2021

Zobrazeno: 159


Pozvánka na pracovní setkání v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Ambasáda pohybu pro všechny

Datum: čtvrtek 2. prosince 2021
Místo konání: Střední průmyslová škola Jeseník
__________________________________________________________________________

PROGRAM:
09:00 – 09:30 Registrace účastníků
09:30 Zahájení, úvodní slovo

09:50 – 10:00 Trajektorie úspěchu: Pohyb – zdraví – uplatnění
Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., vedoucí RC APA

10:00 – 10:30 Pohyb jako faktor úspěchu aneb Příklady zahraničních systémů
a příklady dobré praxe v oblasti APA
prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. garant oboru aplikované pohybové aktivity na FTK UP v Olomouci

10:30 – 11:30 Pohyb – zdraví – uplatnění
Stravovací návyky, metabolický syndrom, zdravá škola
tým pracovníků FTK

11:30 – 12:30 Přestávka, oběd

12:30 – 14:00 Pohybová gramotnost posiluje uplatnitelnost na trhu práce
aneb Moderní technologie v pohybové gramotnosti
tým pracovníků FTK

14:00 – 14:30 Aplikovaná TV rozhodně není jen ta „inkluzívní“
diskusní panel, konkrétní témata pro jednotlivé typy škol a školských zařízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14:30 – 18:30 WORKSHOP
diskusní a praktický, pod vedením RC APA a zástupců FTK

• Co školy a školská zařízení v Olomouckém kraji pro realizaci aplikované TV potřebují?
• Co může nabídnout Regionální centrum APA školám a školským zařízením?
• Jak zvýšit kompetence učitelů tělesné výchovy a pracovníků volného času pro vyšší zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?
• Jak podpořit a zaměřit diagnostiku, potřeby pedagogů a žáků ve vztahu k aplikované TV?

Formou kulatých stolů s možností vyzkoušet si některé sportovně kompenzační pomůcky v praxi budou s účastníky prodiskutovány výše uvedené body a budou mít možnost se aktivně zapojit do tvorby plánu a harmonogramu programů RC APA pro kalendářní rok 2022.