Zobrazení: 2530

Od začátku vzniku oboru aplikovaná tělesná výchova byla jedna z klíčových možností propojit akademické působení s praxí. Od začátku byla stěžejní osobou paní prof. Hana Válková. Pod její garancí proběhlo více než 20 ročníků. Vrcholnou akcí pak byla organizace Evropských her speciálních olympiád v atletice v roce 2005. Společně s pořádáním Global games v Liberci se jedná historicky o největší sportovní akci pro sportovce s MP na našem území.

S odchodem prof. Válkové na jiné pracoviště se pokračování sportovních akcí pro osoby s MP ujmula dr. Julie Wittmannová. V posledních letech se zaměřila zejména na MČR speciálních olympiád v Bocce, jehož je čelní představitelkou a rytmické (moderní) gymnastiky. V červnu roce 2016 se u příležitosti Evropského kongresu aplikovaných pohybových aktivit konalo pod jejím vedením i školení a setkání Evropského výboru Special Olympics International v Olomouci. Jsme nesmírně rádi, že díky soustavné práci kolegyně Wittmannové se daří pokračovat v jeidnečné práci paní prof. Válkové.

Informace o národních hrách v bocce a gymnastice pro rok 2017 budeme zveřejňovat v nejbližší době na těchto webových stránkách.

Z tým Centra APA Ondřej Ješina (2017)