UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

apiv fotoDostává se vám do rukou, respektive na monitor či displej, první newsletter projektu Katedry aplikovaných pohybových aktivit (APA) Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, který nese název Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. V newsletteru se vám vždy jednou za měsíc pokusíme shrnout, co všechno se za poslední týdny v projektu událo, co nás a také vás čeká, a od příště budeme postupně i představovat jednotlivé členy projektového týmu. Přejeme příjemné čtení.

 

 

O čem náš projekt je?

Cílem projektu je, jak už výše zmíněný název napovídá, rovný přístup dětí, žáků a studentů ke vzdělávání v oblasti pohybové gramotnosti a zdravého životního stylu nejen ve školním prostředí. Tohoto cíle chceme dosáhnout mimo jiné zmapováním podmínek proinkluzivního prostředí ve vztahu ke zdravému životnímu stylu, rozvojem kompetencí pedagogických pracovníků, inovací systému individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, zavedením jednotných postupů v inkluzivní tělesné výchově, rozšířením poradenských služeb včetně například internetové poradny, realizací vzdělávacích programů zaměřených na aplikované pohybové aktivity (APA) či aktivním působením v oblasti strategických a normativních rozhodnutí veřejné správy.

Tyto naše aktivity v rámci tříletého projektu budou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora žáků se zdravotním postižením I. S obdobným projektem se podařilo uspět také Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) a v oblasti APA se angažuje také Olomoucký kraj.

Projekt oficiálně začal 1. září 2017, a přestože první kroky nebývají snadné, vrhli jsme se rovnýma nohama do práce.

Sestavení projektového týmu

Ještě než projekt začal, bylo nutné sestavit tým, který bude jednotlivé projektové aktivity uvádět v život. Již během srpna byla vypsána výběrová řízení na obsazení míst konzultantů APA a dalších pozic spojených s projektem.  Zároveň jsme řešili materiálové zabezpečení členů týmu a další organizační záležitosti.

První individuální vzdělávací plány

Vedle organizace však bylo nutné také řešit individuální vzdělávací plány žáků se speciálními potřebami v Olomouci a blízkém okolí, například na základní škole ve Hněvotíně či Velkém Týnci.

Školení konzultantů APA

V průběhu září se rozběhla také série školení pro konzultanty APA pro všechny tři projekty, tedy kromě našeho také pro konzultanty v rámci projektu FTVS UK a Olomouckého kraje. Jednotlivá školení se soustředila mimo jiné na tyto oblasti: legislativa spojená s APA, plánování a postup intervencí, diagnostika v APA nebo právě tvorba individuálních vzdělávacích plánů.

Vznik center kolegiální podpory

Vznikla první centra kolegiální podpory, a sice na ZŠ a MŠ J. A. Komenského Přerov-Předmostí, ZŠ Okružní Zlín a na VOŠ pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž. Další tři centra by měla vzniknout do konce října. Smyslem center je sdílení zkušeností pedagogických pracovníků a zvýšení jejich kompetencí pro realizaci inkluzivních opatření v pohybových programech školy.

Navazování spolupráce

Náš projekt jsme na konci září představili na celostátním zasedání Asociace pracovníků speciálně pedagogických center. Navazujeme také spolupráci například s odborem školství Krajského úřadu Olomouckého kraje, odborem sociálních služeb Magistrátu města Olomouce, odborem školství města Kroměříž nebo třeba s Kanceláří ombudsmana ČR.

Účast na konferenci APA

Řešitelé projektu se zúčastnili konference APA, kterou na konci září uspořádala FTVS UK v Praze, a to nejen pasivně jako posluchači. Hlavní řešitel projektu Ondřej Ješina vystoupil jako jeden z keynote spíkrů s příspěvkem o školní tělesné výchově v systému nových inkluzivních přístupů, k plénu hovořil také metodik tělesné výchovy Martin Kudláček, který také vedl anglickou sekci, nebo konzultant APA pro Královéhradecký a Pardubický kraj Michal Šmíd. Z úst Jima Parryho z University of Leeds na konferenci zazněla slova uznání České republice za přínos v oblasti sportu osob s postižením.

První osvětové a vzdělávací akce

Na závěr je třeba zmínit, že máme za sebou i první osvětové a vzdělávací akce. Zorganizovali jsme Paralympijský školní den pro žáky olomoucké FZŠ Dr. Milady Horákové a také pÁPÁ hrátky pro děti v mateřské škole v Rychnově nad Kněžnou. Další akce budou následovat, aktuálně pracujeme na jejich plánu do konce roku 2017.

Martin Višňa (2017)

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci