UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

APIVIIdetskauniPo měsíci pro vás opět máme přehled novinek z projektu Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti, který si spíše zapamatujete pod zkratkou APIV. Stalo se toho opravdu hodně, na následujících řádcích zmíníme jen to nejpodstatnější a navrch přidáváme medailonek prvního z konzultantů APA, kteří díky našemu projektu slouží v regionech. Přejeme příjemné čtení.

 

 

 

Konzultanti proškoleni a poprvé v terénu
Regionálními konzultanty rovnou začneme. Ve druhé polovině října totiž vyvrcholil pětitýdenní maraton školení, kterým museli všichni konzultanti projít a osvěžit či doplnit si tak své znalosti a kompetence nezbytné pro jejich práci. Na posledních školeních se mimo jiné řešily potřeby rodiny, administrativa ve speciálně-pedagogickém poradenství, tvorba individuálních vzdělávacích plánů nebo třeba některé oblasti fyzioterapie.
A poté se konzultanti vydali poprvé do svých regionů do terénu. Náplní práce konzultantů je především tvorba individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro tělesnou výchovu, které předcházejí poradenské schůzky s řediteli škol, učiteli TV, žákem a jeho rodiči, případně dalšími zainteresovanými. Konzultanti ale působí i přímo ve výuce tělesné výchovy, například formou představení modifikací pohybových aktivit či her nebo supervize v hodinách, také realizace Paralympijských školních dní či zprostředkování nabídky půjčovny sportovně-kompenzačních pomůcek, kterou provozujeme.

 

Centra kolegiální podpory
Podařilo se zřídit další centra kolegiální podpory, a sice na ZŠ Dolní Čermná na Lanškrounsku, kde proběhne první setkání centra koncem listopadu, a na ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, kde jsme se mimo jiné dohodli na uspořádání Paralympijských školních her v rámci jejich projektového dne na jaře příštího roku. Na obou školách a stejně tak na ZŠ a MŠ J. A. Komenského Přerov-Předmostí, kterou jsme zmiňovali v prvním newsletteru, si zvolili pro první setkání centra téma Společně v TV – legislativa, spolupráce s SPC, návody a postupy "jak na to" pro učitele. Centrum na ZŠ Okružní Zlín se vydalo jinou cestou, jeho členové uspořádali první setkání v lyžařském areálu na Trojáku ve znamení outdoorových volnočasových aktivit.
Do konce listopadu by mělo dojít ke zřízení posledního centra kolegiální podpory, a to na SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci, kde došlo v průběhu jednání ke změně ředitele, ale v jednání pokračujeme.

 

Jak na společné vzdělávání
Zaměření a cíl našeho projektu, ale i další aktivity Centra APA jsme prezentovali na veletrhu Jak na společné vzdělávání, který na počátku listopadu uspořádal odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Ústeckého kraje. Na veletrhu se diskutovalo o aktuální legislativě v inkluzivním vzdělávání, o roli asistenta pedagoga nebo o smysluplnosti práce se žáky se zdravotním postižením ve výuce na běžné škole, účastníci si díky nám mohli také vyzkoušet různé sportovně-kompenzační pomůcky nebo si třeba zahrát indoorový curling.

 

Mimoškolní aktivity
Podporujeme tři žáky v mimoškolních aktivitách (tedy projektové klíčové aktivitě 5). V současné době jde o dva žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plavání a jednu slečnu v tanečním programu.

 

Z osvětových akcí
Pokud jsme v prvním newsletteru zmiňovali, že pracujeme na plánu osvětových akcí do konce letošního roku, pak musíme doplnit, že z něj poctivě ukrajujeme. Jen v uplynulých týdnech jsme připravili pÁPÁ hrátky s různým zaměřením na MŠ Lechotice nedaleko Holešova, v MŠ Sluníčko v Rychnově nad Kněžnou a v MŠ Svatoplukova v Olomouci. Kromě toho se členové našeho týmu zapojili i do realizace Paralympijského dopoledne pro Dětskou univerzitu při Univerzitě Palackého.

 

Punče pro ranou péči
Všechny spolupracovníky našeho projektu, potažmo Centra APA a naší Katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého zveme v pondělí 27. listopadu na tradiční punčování. O co jde? Prodeje punče na dobročinném stánku organizace Dobré místo pro život se v tento den ujmou členové týmu našeho projektu a další kolegové z Fakulty tělesné kultury, výtěžek z prodeje pak podpoří Středisko rané péče Olomouc, které pomáhá rodinám s dětmi s postižením. Na stánku nebudou chybět kromě punče i další dobroty, u stánku pak živá hudba a okolo dobrá nálada. Nutno podotknout, že v minulých letech jsme trhali prodejní rekordy stánku a vloni jsme prodali punč za více než 81 tisíc korun.

 

Představujeme konzultanty: Lucie Kutheilová
Prvním konzultantem, kterého vám představíme, je Lucie Kutheilová, která má na starosti Královéhradecký a Pardubický kraj. Lucie je rodačka z Náchoda, absolvovala gymnázium v Jaroměři a uvažovala o vysokoškolském studiu v Hradci Králové, nicméně když se na dni otevřených dveří na naší Fakultě tělesné kultury dozvěděla o oborech Aplikované pohybové aktivity a Aplikovaná tělesná výchova, rozhodla se pro olomouckou univerzitu. Jako APAčku ji nejvíce zajímá problematika somatopedie a chce umožnit co nejvíce lidem s různým druhem handicapu trávit volný čas co nejvíce aktivně, přičemž právě náš projekt APIV jí k tomu dává, dle jejích slov, spoustu možností. Ostatně pomáhat má tak nějak v krvi, už dříve vedle tréninků korfbalu organizovala volnočasový kroužek v náchodském Domě dětí a mládeže a organizaci dětských táborů a víkendových akcí uvádí mezi svými koníčky. Tam dále patří longboard, basketbal, běh a cyklistika, v zimě pak hlavně snowboard. 

 

Kutheilovalucieweb

 

Autor článku: Martin Višňa

 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci