UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Ve dnech 1.–2. června 2017 proběhla na základní škole v Bělé pod Pradědem (Adolfovice) akce s názvem Paralympijský školní den (PŠD). PŠD je tradiční vzdělávací program, který je více než deset let realizován pracovníky a studenty Katedry aplikovaných pohybových aktivit (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci).
Kromě vzdělávacího cíle si celá akce vytyčila za úkol také změnu postojů dětí a žáků k osobám s postižením se zaměřením na rozvoj lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu. V průběhu dvou dnů si tak mohlo více než 180 žáků ZŠ Bělá pod Pradědem vyzkoušet jízdu a překonávání barier na invalidním vozíčku, zahrát si basketbal a pohybové hry na sportovním vozíku, vyzkoušet orientaci a pohyb v prostoru za použití slepecké hole, zastřílet si ze speciální zvukem naváděné pistole, zahrát si goalball, bocciu či indoor curling. Vrcholem celého programu pak byla beseda s paralympijskou vítězkou Evou Kacanu, která dětem vyprávěla o svém zranění a následně o její úspěšné cestě handicapované reprezentantky v atletice.

Díky vstřícnosti vedení ZŠ Bělá pod Pradědem mohl celý tým „paralimpiku“ přespat v místní tělocvičně a tak jsme ve čtvrtek pro děti zrealizovali 90 minutový odpolední sportovní blok. Téměř dvacet dětí si pod odborným vedením Verči Chovojkové zahrálo netradiční hru kin-ball a basketbal na vozíku. Verčina precizní příprava na kin-ball, která probíhala do pozdních večerních hodin předcházejícího dne, byla zárukou pohybové zábavy pro všechny zainteresované až cca do 15.30, kdy jsme náš celodenní program uzavřeli.
Za organizátory celé akce bych rád poděkoval pracovníkům ZŠ Bělá pod Pradědem a všem dětem, které se zúčastnili, protože nám připravili podnětné, příjemné a pohodové prostředí.

 

Za tým Centra APA v rámci projektu KLIKO nepřekonatelný a obdivuhodný Ladislav Baloun (2017)

 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci