Zobrazení: 2282

Centrum APA je již od roku 2008 velmi aktivní v pořádání nejrůznějších setkání.

 

Historicky první v tomto ohledu byly semináře Integrace jiná cesta.

Sborníky některých z nich najdete i na těchto webových stránkách. Od roku 2011 bylo na úrovni České asocicace aplikovaných pohybových aktivit dohodnuto, že semináře Integrace jiná cesta budou součástí APA vzdělávání garantovaného právě touto organizací. Je snahou, aby se semináře střídali v sudých letech s konferencemi, které se od roku 2011 pořádají zejména v lichých letech. Jedná se o teoretické setkání menšího rozsahu s praktickými prvky. Pokud má jinou podobu jedná se seminář Integrace jiná cesta - workshop.

 

Česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit je největším setkáváním odborníkům z praxe i akademického prostředí. Účastníky jsou však i lajcká veřejnost, rodiče dětí s postižením nebo dospělí účastníci s postižením. Tradice konferencí a sekcí zaměřených na APA začala sice už v 90. letech 20. století, avšak bez systematické podpory a kontinuity. Od roku 2011 se však jedná o pravidelná setkávání, která jsou ještě v poslední době doplněno konferencemi pořádanými na půdě FTVS UK v Praze. Už 2. navíc hostila Olomouc  nejvýznamnější evropské setkání European Congress of Adapted Physical Activity (2006 a 2016).

 

Nejmladší z rodiny setkávání jsou workshopy zaměřené na APA. První, které pořádala Centrum APA byly ty realizované jako součást projektu Krtek v síti. V roce 2018 jsme uskutečnili nebo máme v plánu dokonce 3 taková setkání v rámci projektu "Společně v pohybu /zkrácený název/". První byl pilotní workshop zaměřený na metodiku používání sportovně-kompenzačních pomůcek. Druhý již pod hlavičkou Integrace jiná cesta - workshop seznámuje účastníky s outdoorovými aplikovanými pohybovými aktivitami. Poslední v tomto roce je pak naplánován na září až říjen a hodláme jej realizovat v Jihočeském kraji. V plánu máme spojit klasický seminář Integrace jiná cesta IX na téma "zdraví a APA" a v návaznosti na to Integrace jiná cesta - workshop zaměřený na outdoorové aplikované pohybové aktivity.