UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Pro doporučení k doplnění bibliografie v APA kontaktujte prosím Ondřeje Ješinu, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaše doporučení by mělo obsahovat kompletní bibliografické informace dle publikačního manuálu APA (resp. kompendia publikování v kinantropologii), stejně jako ostatní, v této sekci, uváděné tituly.

Centra podpory integrace CZ.1.07/1.2.00/08.0117


Vybrané časopisecké články z oblasti APA (v češtině) 

Bláha, L., & Cihlář, D. (2011). Uplatňování chůze u osob se zrakovým postižením. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2 (2), 31-35.

Bartoňová, R., & Ješina, O. (2011). Společně v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2(1), 50-60.

Bělka, J., & Válková, H. (2011). Absolventi Aplikované tělesné výchovy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tělesná kultura, 34(2), 46-64.

Bláha, L. (2010). Námět k začlenění jedince se zrakovým nebo jiným zdravotním postižením do pohybových her. Tělesná výchova a sport mládeže, 76(3), 20-25.

Bláha, L. (2010). Principy a náměty pro aplikaci vybraných pohybových her s účastníky se zrakovým nebo jiným zdravotním postižením. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), 17-20. 

Bláha, L., Janečka, Z., & Herink, R. (2010). Vybrané problémové okruhy integrace děti se zrakovým postižením do školní tělesné výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1 (2), 40–47.

Dostálová, I. (2011). Teorie a praxe zdravotní tělesné výchovy. Tělesná kultura, 34(2), 114-126. 

Holubíková, M., & Kudláček, M. (2011). Náhľad do histórie aplikovanej telesnej výchovy v USA a v Európe. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2 (2), 46-53.

Honzíková, L., & Janura, M. (2012). Využití různých typů ortéz u osob s parézou nervus peroneus - případová studie. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1 (3), 48-53.

Herink. R., & Kudláček, M. (2010). Systematicky přehled výzkumných studii o začleňování studentů se zdravotním postižením v tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1 (2), 62-73.

Hrouda, T., & Rybová, L. (2010). Sport v životni draze člověka s tělesným postižením. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1 (2), 56–61.

Hrstková, H., & Bothová, P. (2012). Pohybová aktivita u jedinců po prodělaném nádorovém onemocnění v dětství. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1 (3), 54-59.

Janečka, Z., Chrobáková, K., & Mayer, M. (2011). Specifika vývoje motoriky u kongenitálně nevidomých dětí. Tělesná kultura, 34(2), 80-92.

Janečka, Z., Ješina, O., & Vyskočil, T. (2010). Příprava na sjezdové lyžování žáků se zrakovým postižením. Tělesná výchova a sport mládeže, 76(5), 32-35. 

Janečka, Z., Štěrbová, D., & Kudláček, M. (2008). Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomých dětí do 36 měsíců věku. Tělesná Kultura, 31(1), 20–29.

Ješina, O. (2011). Kompetence učitelů Aplikované tělesné výchovy. Tělesná kultura, 34(2), 20-45.

Ješina, O. (2008). Paralympijský školní den. Moderní vyučování, 06/2008, 23.

Ješina, O., & Kudláček, M. (2008). Životní způsob a enviromentální faktory ovlivňující vztah jedinců romského etnika k tělocvičným aktivitám. Tělesná kultura, 31(2), 39-57.

Ješina, O., & Kudláček, M. (2009). Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově I. Tělesná výchova a sport mládeže, 75(2),15–19.

Ješina, O., & Kudláček, M. (2009). Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově II. Tělesná výchova a sport mládeže, 75(3), 8-12.

Ješina, O., & Kudláček, M. (2009). Modifikace pohybových aktivit pro participaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v integrované školní tělesné výchově. Speciální pedagogika, 19(3), 227-237.

Ješina, O., Kudláček, M., Kudláček, M., & Bělka, J. (2009). Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově pro žáky s tělesným oslabením III. Tělesná výchova a sport mládeže, 75(5), 11-16.

Ješina, O., & Kudláček, M. (2010). Postup při modifikacich pohybovych aktivit pro žaky se speciálními vzdělávacími potřebami. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), 13-17. 

Ješina, O., Matochová, M., & Růžičková, K. (2010). Porovnání úrovně motorických schopností romských a neromských žáků. Studia sportiva, 4(2), 5-14.  

Ješina, O., & Rybová, L. (2010). Dimenze emočních reakci vyvolávaných tělocvičnými aktivitami u žáků romského etnika. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1 (2), 48–55.

Kala, J., & Válková, H. (2012). Názory asistentů pedagoga na vybrané fenomény jejich profese. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1 (3), 37-47.

Kudláček, M. (2011). Aplikované pohybové aktivity v evropském kontextu. Tělesná kultura, 34(2), 9-19.

Kudláček, M., Ješina, O., Bláha, L., & Janečka, Z. (2010). Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura, 33(1), 41–56.

Kudláček, M., Ješina, O., & Janečka, Z. (2009). Paralympijské vzdělávací programy. Tělesná kultura, 32(1), 44-55.

Kudláček, M., Ješina, O., & Štěrbová, D. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy. Speciální pedagogika, 18(3), 232-239.

Kudláček, M., Valenta, T., & Magerová, L. (2004). Společně v zážitkové pedagogice: Integrace osob se zdravotním postižením prostřednictvím společných zážitků. Gymnasion, 2, 8-18.

Kinclová, E., & Kudláček, M. (2012). Postoje žáků k integrované tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1 (3), 60-64.

Labudová, J., & Kúdelová, V. (2011). Integrácie v prejave vzťahov medzi žiakmi na vyučovaní telesnej výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2 (2), 36-40.

Lejčarová, A., & Nagyová, I. (2011). Komparace úrovně fyzické zdatnosti žáků základní školy praktické a žáků běžné základní školy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2 (2), 54-62.

Machová, I., & Kudláček, M. (2008). Sport pro osoby s tělesným postižením (atletika  vozíčkářů). Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 17(4), 166-177.

Rybová, L., & Ješina, O. (2010). Využití peer tutoringu v prostředí školní tělesné výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), 54-58.

Rybová, L., & Ješina, O. (2010). Peer tutoring ve školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 76(3), 6-8.

Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Integrace žáků s tělesným postižením do hodin školní tělesné výchovy. Studia Sportiva, 4(1), 127-132.

Smékal, D., Verellen, J., & Kudláček, M. (2011). Kompetence instruktorů Aplikovaných pohybových aktivit v kontextu rehabilitace. Tělesná kultura, 34(2), 65-79.

Spurná, M., & Kudláček, M. (2010). Aplikované tělocvičné aktivity žáků s dětskou mozkovou obrnou. Studia Sportiva, 4(1), 109-118.

Spurná, M., Rybová, L., & Ješina, O. (2009). Využití paralympijského sportu boccia v integrované tělesné výchově, Tělesná výchova a sport mládeže, 75(6), 18-22.  

Spurná, M., Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Participace žáků s tělesným postižením v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), 33-38.

Štěrbová, D. (2011). Přístup k odstraňování bariér: integrace/inkluze nejen v aplikovaných pohybových aktivitách. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2 (2), 41-45.

Válková, H. (2010). Teoretické vymezení APA jako kinantropologické disciplíny: Co to je. když se řekne APA. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), 25-32.

Válková, H. (2010). Kudy na to? O motorické kompetenci a principech adaptaci v APA. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1 (2), 31–39.

Válková, H. (2011). Aplikované pohybové aktivity v univerzitním studiu. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2 (1), 29–41.

Válková, H. (2011). Sport a APA: proces možného prolínání. Tělesná kultura, 34(2), 93-113.


 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci