UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

advice and guidance questionsProstřednictvím tohoto centra bude docházet ke zkvalitňování a rozšiřování kariérového poradenství na středních odborných školách a učilištích v Olomouckém kraji. Toto centrum si klade za cíl snížit počty studentů, kteří začnou studovat na střední odborné škole, ale studium nedokončí. Díky kvalitnějšímu a dostupnějšímu kariérovému poradenství bude možné pomoci studentům zvolit takový obor, který bude nejlépe odpovídat jejich zájmům a schopnostem, čímž se bude předcházet školnímu neúspěchu, častému střídání studijních oborů a předčasným odchodům ze středního stupně vzdělávání. Díky metodické podpoře, které se školám dostane, bude také možné účinněji řešit krizové situace spojené s nevhodnou volbou oboru, či nejistotou ohledně budoucího uplatnění v oboru. Díky plánované spolupráci s úřady práce a firmami, které mohou zajistit praxe a pracovní místa v jednotlivých okresech, bude pro studenty středních odborných škol snazší vstup na trh práce a orientace v jeho nástrahách, ale i v možnostech, jaké se ve vystudovaném oboru nabízejí.

Díky spolupráci s Krajským centrem prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a Krajským centrem kariérového poradenství je zajištěna podpora a pomoc s volbou oboru již žákům na základních školách nebo žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Adéla Štěpánková (2021)

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka