UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Nevýhodou sportovně-kompenzačních pomůcek je především jejich často vysoká cena. Problematická může být i jejich homologace a nižší množství bezpečnostních pracovníků pověřené pro oficiální revizní kontroly. Rozšíření neorganizovaných volnočasových aktivit pohybového charakteru stále ještě není na takové úrovni, aby zisk z poskytování služeb pokryl náklady na zakoupení těchto velmi často nákladných sportovně-kompenzačních pomůcek. Přitom služba spojená se zapůjčováním těchto pomůcek je pro účast osob se zdravotním postižením nezbytná.

Současný systém podpůrných opatření počítá primárně s tím, že jednotlivé školy, které si ze systému zakupují didaktické, případně sportovně-kompenzanční pomůcky a nevyužívají je aktuálně ke svým účelům, budou sloužit jako půjčovny těchto pomůcek pro ostatní školy a školská zařízení.

Příklady sportovně-kompenzačních pomůcek využitelných i v ITV zde.

Katolog pomůcek pro aplikovanou tělesnou výchovu od firmy JIPAST zde.

E-shop firmy JIPAST podporující aplikovanou tělesnou výchovu zde

Mimo systém podpůrných opatření (popis viz katalog výše) poté stojí snahy některých organizací o reálné fungování systému zapůjčování, údržby a rozvoje prostřednictvím půjčoven. Ty se buď zaměřují na komerční zapůjčování pomůcek osobám s konkrétním druhem či typem postižení jako jednu z mnoha služeb, často registrovaných v systému sociálních služeb. Některé neziskové či vzdělávací organizace se pak snaží o vytváření sítí půjčoven v rámci svých neziskových aktivit. Tyto sítě jsou často zaměřené na konkrétní sportovní pomůcku – handbike (Černí koně), monoski (Centrum APA), fitness pomůcky (Cesta za snem).
Možnosti však jednotlivci i školy mají také u půjčoven s relativně širokou nabídkou pomůcek. V současnosti největší portfolio sportovně-kompenzačních pomůcek pro využití v inkluzivní TV disponuje Centrum APA zřízené na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. Je největší co do množství i pestrosti pomůcek, přičemž k nejčastěji zapůjčovaným pomůckám patří inodoorové sportovní vozíky, monoski určené pro lyžování žáků používajících vozík, handbiky pro cyklistiku nebo sety na sportovní hru boccia. Pro inkluzivní TV jsou však vhodné i pomůcky, které nejsou primárně vyrobené jako kompenzační jsou to nejrůznější upravené oštěpy, raketky, míče, signalizační pomůcky, otisky na zem (ruce+nohy+šipky – sety), posilovací míčky, házení pytlíky atd.

 

Ondřej Ješina (2020)

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka