UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

ExpediceBar2017Služba poskytovaná pracovištěm Centrum APA na FTK UP v Olomouci není službou, která je definovaná zákonem či vyhláškou. Jedná se o doplňující služby současného systémuvýchovy a vzdělávání, systému podpory sportu a rekreačních aktivit a systému komplexní rehabilitace v rámci sociálního systému.

Na služby Centra APA nevzniká právní nárok a nejsou tedy soudně vymahatelné. Nepůsobíme namísto služeb SPC, Společnosti pro ranou péči či obdobných zařízení. Naše činnost by měla být realizována v synergii s těmito zařízeními a ve vzájemné kooperaci. Snažíme se, aby služby poskytované Centrem APA byly bezplatné nebo s relativně minimálními možnými náklady pro uživatele těchto služeb. Námi realizované služby nejsou zpoplatněny ve smyslu zákona 108/2006.

Zapůjčování sportovně-kompenzačních pomůcek.
Bezplatné vyzkoušení si sportovně-kompenzačních pomůcek.
Zimní kurzy – lyžování osob s tělesným, zrakovým i sluchovým postižením.
Letní kurzy – zaměření dle domluvy.
Zprostředkování instruktorské asistence na zimní/letní kurzy.
Metodická podpora. Bezplatné zasílání vybraných publikací a metodických materiálů.
Poskytování poradenství v oblasti sportu a rekreace, kontaktování na spolupracující organizace.
Možnost účasti na školeních, seminářích, konferencí.
Zprostředkování sportovních aktivit - široké spektrum činností.
Advokacie práv osob se zdravotním postižením ve vztahu k účasti na pohybových programech.
Mimoškolní vzdělávací programy pro žáky na běžných a speciálních školách v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve volném čase.
V současné době řešeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Pro občany města Olomouce a okolí jsou aktivity spolufinancovány projekty města Olomouce, odbor sociálních služeb. Pro další občany Olomouckého kraje jsou spolufinancovány Odborem školství a mládeže Olkraje. Pro ostatní jsou aktivity spolufinanocovány Operačním programech výzkum, vývoj a vzdělávání.

V případě zájmu kontaktujte jednoho z příslušných regionálních konzultantů APA dle místa Vašeho bydliště (viz “mapa Olkraje”).

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka