UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Nevýhodou sportovně-kompenzačních pomůcek je především jejich často vysoká cena. Problematická může být i jejich homologace a nižší množství bezpečnostních pracovníků pověřené pro oficiální revizní kontroly. Rozšíření neorganizovaných volnočasových aktivit pohybového charakteru stále ještě není na takové úrovni, aby zisk z poskytování služeb pokryl náklady na zakoupení těchto velmi často nákladných sportovně-kompenzačních pomůcek. Přitom služba spojená se zapůjčováním těchto pomůcek je pro účast osob se zdravotním postižením nezbytná.

Současný systém podpůrných opatření počítá primárně s tím, že jednotlivé školy, které si ze systému zakupují didaktické, případně sportovně-kompenzanční pomůcky a nevyužívají je aktuálně ke svým účelům, budou sloužit jako půjčovny těchto pomůcek pro ostatní školy a školská zařízení.

Příklady sportovně-kompenzačních pomůcek využitelných i v ITV zde.

Katolog pomůcek pro aplikovanou tělesnou výchovu od firmy JIPAST zde.

E-shop firmy JIPAST podporující aplikovanou tělesnou výchovu zde

 

Návrhy pomůcek ze systému podpůrných opatření využitelných v ITV (aktuálně platné pro školní rok 2019/2020)

Vysvětlivky zkratek:
Univ. - pomůcky pro všechny typy postižení
NKS - narušená komunikační schopnost
MP - mentální postižení
TP - tělesné postižení
SPCh - specifické poruchy chování
Sluch - sluchové postižení
Zrak - zrakové postižení
PAS - poruchy autistického spektra

Postižení Kód Kompenzačních pomůcka, speciální učebnice nebo speciálních učební pomůcka Normovaná finanční náročnost
Univ. U.II.2.01 Základní materiální a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřebního materiálu) 500 Kč
Univ. U.II.2.02 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 500 Kč
Univ. U.II.2.03 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat) 500 Kč
Univ. U.II.2.04 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení) 500 Kč
Univ. U.II.2.05 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky včetně pohybu v prostoru 500 Kč
Univ. U.II.2.06 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky 500 Kč
Univ. U.II.2.11 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek 2000 Kč
Univ. U.II.2.15 Pomůcky pro rozvoj prostorové a pravolevé orientace 500 Kč
Univ. U.II.2.16 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace 500 Kč
Univ. U.II.4.01 Počítač /notebook/tablet (podle potřeb žáka) 5000 Kč
Univ. U.III.2.01 Základní materiální a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřebního materiálu) 1250 Kč
Univ. U.III.2.02 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 1250 Kč
Univ. U.III.2.03 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat) 1500 Kč
Univ. U.III.2.04 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení) 1500 Kč
Univ. U.III.2.05 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky včetně pohybu v prostoru 1500 Kč
Univ. U.III.2.06 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky 1500 Kč
Univ. U.III.2.11 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek 4000 Kč
Univ. U.III.2.14 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace 1500 Kč
Univ. U.III.3.01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software 4000 Kč
Univ. U.III.3.02 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci 5000 Kč
Univ. U.III.4.01 Počítač /notebook/tablet (podle potřeb žáka) 8000 Kč
Univ. U.IV.2.01 Základní materiální a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřebního materiálu) 2000 Kč
Univ. U.IV.2.02 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 2000 Kč
Univ. U.IV.2.03 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat) 1500 Kč
Univ. U.IV.2.04 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení) 3000 Kč
Univ. U.IV.2.05 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky včetně pohybu v prostoru 2250 Kč
Univ. U.IV.2.06 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky 2250 Kč
Univ. U.IV.2.11 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek 6000 Kč
Univ. U.IV.3.01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software 6000 Kč
Univ. U.IV.3.02 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci 8000 Kč
Univ. U.V.1.01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek, podoba prac. místa, osvětlení, odhlučnění apod.) 4000 Kč
Univ. U.V.4.01 Počítač /notebook/tablet (podle potřeb žáka) 12000 Kč
TP D.II.1.02 Protiskluzová podložka 2300 Kč
TP D.II.2.02 Manipulační pomůcky pro rozvoj grafomotoriky 2000 Kč
Zrak I.II.2.03 Pomůcky pro rozvoj smyslů a vizuomotorické koordinace 3000 Kč
Zrak I.II.2.04 Pomůcky pro výuku tělesné výchovy (ozvučené míče apod.) 1000 Kč
MP B.III.2.04 Demonstrační obrázky 2000 Kč
MP B.III.2.05 Didaktické pomůcky pro činnostní učení 1000 Kč
MP B.III.2.10 Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy 1500 Kč
MP B.III.2.11 Bubny, Orffovy nástroje, perkuse 4000 Kč
MP B.III.4.01 Multidotykový počítač 12000 Kč
TP D.III.1.04 Polohovací pytle 4000 Kč
TP D.III.1.06 Pomůcky pro činnost žáka v prostoru 2000 Kč
TP D.III.1.07 Pomůcky pro pohyb a poloho vání v prostoru (např. schůdky, područky, gymbally apod.) 2000 Kč
TP D.III.2.02 Pomůcky pro výuku tělesné výchovy - rovnovážné a balanční pomůcky pro senzomotorickou stimulaci 10000 Kč
TP D.III.4.01 Dotykový monitor 15000 Kč
PAS E.III.2.06 Individualizované pomůcky (symboly, sešity, pracovní listy, deníky, scénáře, schémata, strukturované úkoly apod.) 2500 Kč
PAS E.III.4.02 Dotykový monitor 12000 Kč
SPCh F.III.1.01 Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball apod.) 2000 Kč
NKS A.IV.1.01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 3000 Kč
MP B.IV.1.02 Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace 5000 Kč
MP B.IV.2.01 Názorné didaktické (manipulační) pomůcky 8000 Kč
MP B.IV.2.04 Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci 10000 Kč
MP B.IV.2.05 Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky 8000 Kč
MP B.IV.2.06 Montessori pomůcky (sada) 8000 Kč
Sluch C.IV.3.01 Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka 9000 Kč
Sluch C.IV.3.02 SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase 12000 Kč
TP D.IV.1.01 Vozík mechanický 22000 Kč
TP D.IV.1.02 Nájezdové ližiny 8200 Kč
TP D.IV.1.08 Pomůcky pro pohyb a poloho vání v prostoru (např. schůdky, područky, gymbally apod.) 4000 Kč
TP D.IV.2.01 Taktilně haptické didaktické pomůcky 5000 Kč
TP D.IV.2.02 Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci 5000 Kč
TP D.IV.2.03 Pomůcky pro rozvoj motoriky 5000 Kč
TP D.IV.4.01 Kamery připevněné na monitoru PC k snímání pohybů hlavy (včetně SW) 40000 Kč
PAS E.IV.1.01 Komunikátor 5000 Kč
PAS E.IV.2.01 Individualizované pomůcky (symboly, speciální učebnice, sešity, pracovní listy, deníky, scénáře, schémata, strukturované úkoly apod.) 5000 Kč
PAS E.IV.2.02 Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvukové hračky, komunikační tabulky aj.) 8000 Kč
Zrak I.IV.1.03 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu 3000 Kč
Zrak I.IV.2.06 Speciální pomůcky na tělesnou výchovu 5000 Kč
NKS A.V.1.01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 2000 Kč
NKS A.V.1.03 Komunikátor 10000 Kč
MP B.V.3.01 Speciální softwarové vybavení 4000 Kč
Sluch C.V.1.01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 3000 Kč
Sluch C.V.1.02 Spotřební materiál na výrobu pomůcek pro augmentativní a alternativní komunikaci 2000 Kč
TP D.V.4.01 Držák na tablet včetně ochranného obalu 8000 Kč
TP D.V.4.02 Joystick pro alternativní ovládání tabletu 6000 Kč

Mimo tento systém poté stojí snahy některých organizací o reálné fungování systému zapůjčování, údržby a rozvoje prostřednictvím půjčoven. Ty se buď zaměřují na komerční zapůjčování pomůcek osobám s konkrétním druhem či typem postižení jako jednu z mnoha služeb, často registrovaných v systému sociálních služeb. Některé neziskové či vzdělávací organizace se pak snaží o vytváření sítí půjčoven v rámci svých neziskových aktivit. Tyto sítě jsou často zaměřené na konkrétní sportovní pomůcku – handbike (Černí koně), monoski (Centrum APA), fitness pomůcky (Cesta za snem).
Možnosti však jednotlivci i školy mají také u půjčoven s relativně širokou nabídkou pomůcek. V současnosti největší portfolio sportovně-kompenzačních pomůcek pro využití v inkluzivní TV disponuje Centrum APA zřízené na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. Je největší co do množství i pestrosti pomůcek, přičemž k nejčastěji zapůjčovaným pomůckám patří inodoorové sportovní vozíky, monoski určené pro lyžování žáků používajících vozík, handbiky pro cyklistiku nebo sety na sportovní hru boccia. Pro inkluzivní TV jsou však vhodné i pomůcky, které nejsou primárně vyrobené jako kompenzační jsou to nejrůznější upravené oštěpy, raketky, míče, signalizační pomůcky, otisky na zem (ruce+nohy+šipky – sety), posilovací míčky, házení pytlíky atd. 

 

Ondřej Ješina (2020)

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka