UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Desatero pro pracovníky v APA Desatero pro pracovníky v APA - doporučení České asociace aplikovaných pohybových aktivit shrnující základní principy pro práci v APA.

Kompetenční rámec pracovních pozic v kontextu aplikovaných pohybových aktivit - návrh kompetenčního rámce pro potenciální pracovní pozice pracovníků zabývajících se APA.

 

Doporučení, prohlášení, strategické dokumenty relevantní pro rozvoj APA

PLÁN PODPORY POHYBU DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A STÁTNÍ POLITIKY ŠKOLNÍHO A VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTU PRO OBDOBÍ 2024–2028 - strategický dokument MŠMT zaměřený zejména na oblast školních pohybových aktivit na všech typech a úrovních škol. V tomto dokumentu jsou explicitně zmiňováné jak aplikované pohybové aktivity, tak aplikovaná tělesná výchova hned na několika místech a v kontextech, které jednoznačně deklarují její podporu rozvoje a systémové podpory. 

Metodické doporučení České školní inspekce: AKTIVNÍ ŠKOLA, Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků - zdravotní TV i ATV doslovně zmíněná v souvislosti se zdravotní a aplikovanou tělesnou výchovou a nutností s jejich zřízením při optížném začlenění žáků se SVP do běžné TV. Uvolňování z TV jednoznačně deklarované jako nevhodný postup. Potvrzení a deklarace stejných práv pro všechny žáky, včetně žáků se SVP.

Koncepce revize vzdělávací oblasti Člověk a zdraví  - Výchozí dokument pro inovace Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání obsahující v Oblasti Člověk a zdraví i plán zakomponování Zdravotní a aplikované tělesné výchovy do inovovaných kurikul.

Akční plán 1: Pohybové aktivity Zdraví2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Doporučení Asociace pracovníků speciálně pedagogických center - dokument deklarující podporu projektů zaměřených na ITV.

Právní aspekty uvolňování žáků z tělesné výchovy (Střučný přehled hlavních problémů) - Analýza Lidskoprávní kliniky Právnické fakulty UP v Olomouci.

 

Formuláře pro podporu TV, sportu, rekreace, rehabilitace prostřednictvím APA

Posouzení zdravotní způsobilosti registrujícím lékařem: Formulář pro registrujícího lékařem - dokument prosím nechte vyplnit svého pediatra pro získání informací nutných pro vypracování IVP do TV. (aktualizováno 16. 4. 2020)

Lékařská zpráva odborného lékaře či zpráva zdravotnického pracovníka: Formulář pro odborného lékaře nebo zdravotnického pracovníka - dokument můžete nechat vyplnit relevantního odborného lékaře či např. fyzioterapeuta. Neslouží jako podklad k uvolnění z TV, ale k získání informací pro co nejoptimálnější úpravy v TV. (aktualizováno 16. 4. 2020)

 

Legislativní dokumenty zahrnující APA /ATV / ZTV

Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství - oblast 28 TV a sport, kinantropologie zahrnuje APA a zdravotní TV, ale i rehabilitaci jako 3 (z deseti) základních okruhů pro budoucí vzdělávání všech učitělů TV, managerů sportu, rekreologů, pohybových animátorů aj. Tedy, že by s ohledem na "nařízení vlády" měla být tato témata nedílnou součástí vzdělávání všech programů akreditovaných v této vzdělávací oblasti. 

 

 

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka