UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

TV distanc fotkaVe dnech 8. a 15. dubna 2021 proběhly webináře pořádané Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit a Centry pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji. Prostřednictvím meet.google.com se podařilo prezentovat téma Tělesná a pohybová výchova v distanční výuce. Interně byl program k tématu rozdělen do dvou částí. Odbornými lektorkami byly Mgr. Ilona Helisová a Mgr. Jana Kozlovská z VOŠPS a SPgŠ Kroměříž. Cílem webinářů byla ukázka dobré praxe ve zvládnutí distanční formy výuky tělesné výchovy, byly zde prezentovány informace o pojetí dané problematiky na pedagogické škole v Kroměříži. Lektorky pohyb vnímají jako celoživotní potřebu, a proto předávají tuto zkušenost jejich žákům a stále hledají způsoby, jak s nimi efektivně pracovat. Byly představeny konkrétní principy a aktivity, které se lektorkám během distanční výuky tělesné výchovy osvědčily. 

První část webináře se věnovala: systému distanční výuky tělesné výchovy na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž; formativnímu přístup a formativní hodnocení TV v distanční výuce; bezpečnosti v hodinách TV při distanční výuce; mezipředmětové spolupráci v rámci distanční výuky a projektů realizovaných v distanční výuce; skupinové a individuální práci v TV během distanční výuky vše bylo doplněno praktickými ukázkami z realizovaných aktivit.
Druhá část byla zaměřena na: praktické ukázky realizovaných aktivit; online nástroje a aplikace využitelné pro výuku tělesné výchovy během distanční výuky; technické vybavení využívané pro distanční výuku tělesné výchovy; netradiční pomůcky použitelné pro distanční výuku tělesné výchovy; výzvu jako prostředek motivace k pravidelnému pohybu.
Téma zaujalo, na akci se přihlásilo a až do jejího konce vydrželo 48 (8. dubna 2021) a 38 (15. dubna2021) účastníků.
Videa a záznamy z webinářů naleznete na zde.

RCAPA RPVOK

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka