UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

PřerovVe dnech 15. a 16.11.2022 na Střední pedagogické škole Přerov, Odborný metodik APA v projektu RPVOK, PhDr. Martin Lajza prezentoval „úvod do problematiky práce s dětmi v jejich aktivním zapojení do inkluzivních pohybových aktivit“. Práce pedagogických pracovníků i v předškolním vzdělávání musí být kvalitně odvedena, je na ně kladena zodpovědnost za přípravu dětí na jejich přechod nejen do základního školního vzdělávání. Nedílnou součástí přípravy na tento pro ně důležitý krok je i oblast pohybových aktivit. Vzhledem k tomu, že v současném „inkluzivním“ vzdělávání pracují pedagogičtí pracovníci s dětmi s rozdílností ve zralosti mentální i tělesné, stavbě a funkčnosti tělesných segmentů (částí těla), smyslových orgánů, psychické a fyzické kondice, z odlišně podnětného prostředí atd. je nutné danou problematiku znát. Na spolupráci ve vzdělávání žáků Střední pedagogické školy Přerov, která by měla na tuto skutečnost budoucí pedagogické pracovníky předškolního vzdělávání připravit, se dohodli zástupci školy a RCAPA RPVOK, KAT APA FTK UP v Olomouci.

Problematika bude žákům prezentována formou pracovních setkání pod vedením odborných lektorů APA v RPVOK i Akademických pracovníků KAT APA FTK v Olomouci. Úvodního setkání se zúčastnilo 87 žáků 3. ročníku, budoucích pedagogů předškolního vzdělávání, kteří byli seznámeni s vlivem hypokineze, nedostatkem pohybových aktivit a cvičení, s možnostmi jejich modifikací vzhledem ke schopnostem aktivně zapojených dětí. V praktické části si žáci vyzkoušeli jednoduché pohybové aktivity modifikovatelné tak, aby je zvládly i děti s různými schopnostmi. Motem dne bylo, radost z pohybu, jednoduchost, vše se dá aplikovat a rozvíjet formou hry, pohybovým úkolem, když něco nemohu dělat ve stoji na dvou nohách, mohu to modifikovat ve stoji na jedné noze, v kleku či sedu, lehu atd. Lektor zdůraznil aplikaci pohybových aktivit, které posilují posturální mechanismus (držení) těla, zlepšují hybnost tělesných segmentů a přispívají k zvládnutí přirozených, samoobslužných činností. Vše musí být v souladu s bezpečností a přiměřeností ke schopnostem dětí. Aktivně prováděná přiměřená pohybová aktivita je nedílnou součástí zdravého životního stylu a významnou formou socializace. 

Lektor na akci zúčastněné žáky také seznámil s projektem RPVOK a jeho realizací https://ikap.cz/rpvok/regionalni-centrum-apa-rpv-olomoucky-kraj, studiem na Katedře APA a v této oblasti odkázal na https://ftk.upol.cz/apangers/

 

Za RCAPA RPVOK

Martin Lajza, Odborný metodik APA v RPVOK

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka