UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

foto článek 3Volný čas a volnočasové aktivity představují důležitou osobní i společenskou hodnotu s velkými možnostmi na rozvoj osobnosti i celé společnosti. Volnočasové aktivity jsou součástí výchovného systému a základními atributy ve výchově dětí a mládeže. Způsob využívání volného času je jedním z důležitých ukazatelů životního stylu. Každý člověk má svůj individuální systém hodnot, který se utváří vlivem životních podmínek a aktivitou jedince. Volný čas a jeho kvalitní využití má pro jedince tři základní funkce: výchovně – vzdělávací, zdravotní a sociální funkci. Zájmové vzdělávání a kvalitní využití volného času dětí, mládeže a dospělých fungovalo, jak mělo, děti chodily s úsměvem do zájmových kroužků, domy dětí a mládeže (dále DDM) se podobaly včelím úlům, akce pro veřejnost sklízely úspěchy, workshopy pro dospělé byly vyhledávány a vcelku vše se dalo nazvat normálním životem na DDM. V odpoledních hodinách zde bylo rušno, veselo, z různých míst se ozývaly jiné zvuky. Odněkud hudba, jinde zase tlukot kladívek apod.

Vše bylo v pořádku, plánovalo se s vizí, a jak nás učili na školách ve SWOT analýzách, že chod organizace si sami řídíme dle silných stránek, které držíme, tak stránek slabých, které se snažíme posílit, využít každé příležitosti, tak i hrozeb. Tehdy pro naši činnost jsme znali různé stránky i hrozby, ale vždy se nám podařilo se s nimi poprat.
Než přišla hrozba, se kterou nikdo z nás nepočítal a ani nevěděl, jak dlouho, co to přinese, čím nás to omezí. Ano, mluvím o hrozbě jménem Covid-19.
Najednou se svět otočil, klubovny ztichly, domy zůstaly prázdné a smutné, žádná akce pro veřejnost, žádný karneval pro děti, žádné lyžování, prostě nic a nikdo z nás nevěděl co dál. Naslouchali jsme jen informacím zvenčí, které nám díky médiím byly podány jako z nejhoršího katastrofického filmu. Zavřít! Nepustit! Zákaz! Dezinfekce! Rouška! Žádný kontakt! Slova, která se ocitla na prvních místech žebříčku užitých slov v roce 2020 i 2021.
Nejen my jsme byli zmateni co dál, co dělat, ale padaly na nás dotazy rodičů, na které jsme asi poprvé nebyli schopni odpovědět. Začala divná doba a s ní distanční výuka v základním a středním vzdělávání. Najednou naše činnost, činnost DDM šla bokem. Říkali jsme si, to bude trvat chvíli a zase bude vše v normálu. Musíme vydržet.
Blížilo se léto, a my doufali, že letní tábory nám povolí. Stalo se tak, léto jsme si s dětmi užili na 100%. Během léta na našem DDM proběhlo 12 táborů, jak pobytových, tak příměstských. Za celou dobu jsme nezaznamenali pozitivní případ Covid – 19.
Doufali jsme, že je s Covid -19 konec a nový školní rok začne bez problému. Začal s kroužky plných dětí, ale také brzy skončil. Už jsme nemohli jen sedět a čekat co bude. Začali vymýšlet a realizovat aktivity přes sociální sítě, které byly skoro po celý školní rok jediným komunikačním kanálem mezi námi a účastníky.
Natěšeni, že lidem přineseme odreagování, jistou dávku zábavy a udržíme s nimi kontakt, náhle pominulo. Z 500 účastníků se aktivit účastnilo do 20 dětí a rodičů.
Ale my to nevzdali, i pro těch pár dětí, které se nám zapojovaly, mělo smysl něco chystat.
Během uzavření DDM na základě vládních nařízení šly úplně stranou výše zmiňované funkce volného času. Na výchovu i vzdělávání dětem zbyli rodiče, za což jim patří obrovská poklona, protože museli zastat práci profesionálních pedagogů a při tom zvládat i své pracovní povinnosti. Zdravotní funkce? Tak ta ulehla k zimnímu spánku, děti se přestaly hýbat, sportovat. Výjimkou snad byly děti rodičů sportovců, kteří mají rodinný sport zařazený do jejich běžného života. Distanční forma studia také pomohla dětem k přetížení nejen zraku, ale i mysli. U dětí došlo ke ztrátě komunikačních schopností naživo, ztrátě rozvoje sociálních kompetencí a ztrátě seznamování se s pravidly společenského chování. Děti si odvykly režimu, zpohodlněly a domníváme se, že návrat do normálu tedy do života před Covid – 19 bude velmi pomalý. Tyto všechny poznatky sbíráme z okolí, od známých, kamarádů i od cizích lidí.
Začíná opět doba znovuotevírání zájmového vzdělávání, bohužel charakter některých zájmových kroužků nedovoluje dle vládních nařízeních plný provoz. I to málo, co jsme mohli otevřít a přivítat děti, se děje dle přísných protiepidemiologických podmínek. Což spoustu rodičů odradí a děti se nám už do kroužků nevrátí.
Veškerou snahu a činnost na DDM upínáme na léto a s ním spojené tábory, které máme již plně obsazeny. Kromě chystání her, jídelníčku, personálu, nám také zabírá spoustu času tvoření manuálu pro rodiče, díky kterému budou vědět, za jakých podmínek tábor bude.
Všichni si přejeme, aby veškerá omezení již skončila a děti se vrátily, znovu si spolu hrály, vzdělávaly se, sportovaly, smály se a naše činnost znovu ožila.
Není nad krásnější pocit, než úsměv spokojeného a šťastného dítěte.

Jana Hrušáková (2021)

 

Část článku inspirována: Hrušáková, J. (2019). Význam středisek volného času ve vzdělávací soustavě České republiky, Diplomová práce, Vysoká škola Humanitas.

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka