UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

thumbnail 5Jak jste si již určitě na našich stránkách všimli, po skončení celorepublikového projektu APIV jsme upřeli veškerou pozornost na náš domovský Olomoucký kraj a prostřednictvím nového projektu s názvem Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji, zkráceně RPVOK, chceme z našeho regionu udělat vlajkovou loď a příklad dobré praxe v oblasti inkluzivní tělesné výchovy. A to není náš jediný cíl, ke kterému budeme směřovat. O tom si ale více povíme v tomto prvním vydání projektového newsletteru, v němž také krátce shrneme dosavadní dění. 

Seznamte se…

Tříletý projekt Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) je součástí druhé vlny implementace priorit Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji, podpořené Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Garantem projektu je naše Katedra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vytyčeny byly tři stěžejní cíle, respektive klíčové aktivity: jednak jde o podporu rovných příležitostí ve vzdělávání s cílem aktivního zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do společného vzdělávání, školních i mimoškolních a volnočasových aktivit, jednak také o prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a jednak o rozvoj kariérového poradenství v odborném vzdělávání. Oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoje kariérového poradenství metodicky řídí krajská Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně poradenské centrum, v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání pak pokračuje v činnosti Regionální centrum APA (RC APA), které jsme ustanovili již během první implementační vlny v roce 2018.

Tým konzultantů APA

Základem všeho konání jsou lidé, na které se můžete spolehnout. Přeskupili a doplnili jsme tedy náš tým, který se bude na plnění cílů nového projektu podílet. Ač je každý zapojený člověk důležitý, dovolíme si vyzdvihnout především čtveřici terénních pracovníků – konzultantů APA, kteří jsou v regionu k dispozici rodičům a školám. Vezmeme-li to od severu Olomouckého kraje, Jesenicko a Šumpersko se může opřít o znalosti, zkušenosti a dovednosti Ladislava Balouna, většinu olomouckého okresu má na starosti Eliška Vodáková, na Prostějovsku (s drobnými přesahy) působí Markéta Hajduková a v okrese Přerov s přilehlými částmi Olomoucka je k dispozici Adam Jarmar. Všichni mají bohaté zkušenosti z našich dřívějších projektů a z nejrůznějších pohybových aktivit či zdravotní tělesné výchovy.

Síť spolupracujících škol a zařízení

Celý projekt ovšem nestojí jen na RC APA a čtyřech konzultantech, stejně důležitá je síť spolupracujících škol a zařízení, kterou se nám podařilo v regionu vytvořit. Její součástí jsou dvě střední školy, na nichž byla ustanovena centra pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání. Jde o SŠ polytechnickou v Olomouci, kde sídlí i RC APA, a o Střední průmyslovou školu v Jeseníku. Dalšími prvky sítě spolupracovníků jsou tři organizace mimoškolního a zájmového vzdělávání – Dům dětí a mládeže Olomouc, Dům dětí a mládeže Kojetín a Středisko volného času Duha Jeseník. Na nich byla založena Centra inkluzivního zájmového vzdělávání.

Podporujeme, vzděláváme…

Přestože školní výuka i mimoškolní aktivity, a zejména pak výuka tělesné výchovy a volnočasové pohybové aktivity, jsou v současnosti utlumené vlivem protiepidemických opatření, neznamená to, že čekáme, až se situace zlepší, a děláme alespoň to, co je v současnosti možné. Postupně tak distribuujeme učitelům nebo do speciálně poradenských center metodické materiály vytvořené pod hlavičkou našich předchozích projektů, zejména v projektu APIV, kdy vznikly nové metodické listy a knihy uceleně nahlížející na problematiku inkluzivní tělesné výchovy.

Zároveň jsme inovovali a připravili nová témata seminářů. Jejich sérii jsme v online podobě zahájili v březnu, kdy jsme se věnovali problematice metabolického syndromu, v dubnu se mluvilo o tělesné a pohybové výchově v době distanční výuky – záznamy najdete na našem YouTube kanálu. Mezi chystanými tématy jsou pak například připravované úpravy rámcových vzdělávacích programů tělesné výchovy. Informace k webinářům jsou průběžně zveřejňovány v kalendáři na webu apa.upol.cz.

Nový vizuál

Když už jsme zmínili adresu našeho webu – nelekejte se, když se vám změní před očima či kurzorem myši. Připravujeme totiž kompletní proměnu webu apa.upol.cz, s nímž budou funkčně propojeny i stránky Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně poradenského centra Olomouckého kraje. A inovací grafické podoby projdou i naše tiskové výstupy, roll upy nebo bannery, se kterými se budete moci potkat i v terénu na akcích – až to tedy bude možné. Snad brzy.

Martin Višňa

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka