UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

BMII v době distančního vzdělávání Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kaji (RC APA RPVOK) realizuje své poslání, kterým je podpora pedagogických pracovníků v oblasti aktivního zapojení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do pohybových aktivit a školní tělesné výchovy. Ladislav Baloun, jinak konzultant APA z FTK UP v Olomouci, se ujal lektorování webinářů s tematickým lehce kontroverzním názvem „Obezita a metabolický syndrom – proč nedokáže pedagog motivovat obézní žáky k pohybové aktivitě“. V první části webináře byla prezentována data o zvyšujícím se počtu osob, a především dětí a mladistvých, s nadváhou a obezitou ve světě i v České republice. Jako RC APA jsme zorganizovali celkem tři tyto webináře zaměřené na pedagogické pracovníky nejprve z mateřských škol, dále pak v rámci center pohybové gramotnosti v inkluzivním vzděláváním, tedy na SŠ polytechnické v Olomouci a Střední průmyslové škole EMKO v Jeseníku. Jeden z nich máte možnost zhlédnout zde

Dále se lektor zmínil o výhodách a nevýhodách současné diagnostiky nadváhy a obezity v populaci (např. pomocí BMI, objemu pasu či modernějších metod, jako je InBody). Popsána byla také problematika metabolického syndromu a jeho vlivu na předčasná úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Zdůrazněna byla především skutečnost, že i osoby, které nejsou diagnostikovány jako obézní či trpící nadváhou, mohou mít závažné zdravotní problémy vyplývající z metabolického syndromu. A právě pravidelná pohybová aktivita a s ní související dobrá tělesná zdatnost byly zmíněny jako jeden z hlavních faktorů pro podporu našeho zdraví. Druhá část online semináře byla zaměřena na problematiku biochemických reakcí, které vznikají v tělech obézních žáků. Zjednodušeně řečeno inzulinová a z ní vyplývající leptinová rezistence vytvářejí u obézních takzvaný mozkový hlad. Jde o stav, kdy i přesto že má člověk dostatečný přísun živin, jeho hypotalamus není schopen zachytit signál o sytosti. Následkem je pak zvýšený pocit hladu, podrážděnost, snížení úrovně bazálního metabolismu. Toto všechno se poté projeví jako téměř nulová potřeba pohybové aktivity a i tao je jeden z důvodů, proč může mít problém pedagog motivovat žáky k pohybové aktivitě.
Webinářů se zúčastnili pedagogičtí pracovníci z předškolního, základního a středního, odborného vzdělávání. O akci byl ze strany pedagogických pracovníků zájem (cca 80 účastníků), jsou si plně vědomi, že problematika „obezity“ je fenomén, který lidstvo provází po celou dobu jeho existence. V současné době v souladu s nařízeními vlády, omezení prezenční výuky na školách, omezení zájmových kroužků a pohybu ve skupinách atd. s sebou nesou spoustu negativ pro všechny, tedy i tzv. „obézní“, u nichž je pohyb nepostradatelný k udržení, zlepšení jejich životních standardů. Je velmi důležité nezapomínat na to, jak kladný vliv má pohyb na lidský organismus. Tomu všemu se věnovaly webináře lektora Ladislava Balouna.

Martin Lajza (2021)

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka