UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

mapa konzultantů APA

Mimořádný úspěch, či příklad dobré praxe... i tak by se dal označit krok Odboru školství a mládeže Olomouckého kraje k další spolupráci s Centrem APA. Již od roku 2007 se velmi intenzivně Katedra aplikovaných pohybových aktivit snaží o etablování pracovní pozice "konzultant APA" do vzdělávacího a poradenského systému. Prostřednictvím aktivit metodického Centra aplikovaných pohybových aktivit se to z dlouhodobého hlediska daří (s malými přestávkami) již od roku 2009. Poprvé však se konzultanti APA stávají skutečnou oporou speciálně poradenského systému a prioritou Olomouckého kraje. Pokračováním podpory a zakotvením do aktivit PPP a SPC Olomouckého kraje, respektive doplněním jejich služeb se otevírá možnost v budoucnu o podobný postup i v ostatních krajích. Jsme hrdi na to, že domovský Olomoucký kraj si určil aktivity Centra APA jako prioritní již pro druhé období implementace svého krajského akčního plánu. Vysoce ojedinělá je i prokázaná důvěra metodickému Centrum APA, přesněji Katedře aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kterou kraj prokázal i tím, že nám předal úkol společně s PPP a SPC Olomouckého kraje zahájit činnost další dvou regionálních center a to Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a Krajského centra kariérové poradenství v odborném vzdělávání.

Činnost Regionálního centra (RC) Aplikovaných pohybových aktivit (APA) v projektu Rovné přístupy ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) je úzce propojena spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), Speciálně pedagogickým centrem (SPC) Olomouc a v oblasti inkluzivního zájmového vzdělávání s DDM Kojetín, DDM Olomouc a SVČ „DUHA“ Jeseník. Za podpory Školského odboru Olomouckého kraje, rozšiřuje odbornost pedagogických pracovníků a nabídku odborných intervencí v oblasti školních i mimoškolních pohybových aktivit v procesu inkluzivního vzdělávání.
Čím se zabýváme:

  • Vzděláváním a podpoře pedagogických pracovníků v rozvoji pohybové gramotnosti v oblasti inkluzivní školní tělesné výchovy a školních pohybových aktivit.
  • Problematikou práce s dětmi, žáky a studenty se smyslovým, tělesným, mentálním postižením a zdravotním oslabením, nemocí i sociálním znevýhodněním (dále již SVP) v aktivním zapojení do školních i mimoškolních pohybových aktivit.
  • Tvorbou a aplikací Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro aktivní zapojení do tělesné výchovy, přizpůsobením pohybových aktivit dle individuálních schopností jedinců i skupin v inkluzivním školním vzdělávání.
  • Spoluprací s Domovy dětí a mládeže (DDM), Středisky volného času (SVČ) rozšiřujeme vzdělání jejich pracovníků v oblasti inkluzivního zájmového vzdělávání v pohybových aktivitách
  • Poradenstvím zákonným zástupcům nezletilých v aktivním zařazení dětí, žáků a studentů se SVP do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Pořádáme pro ně setkání s odborníky v daných oblastech a s rodinami dětí s podobnými problémy.
  • Zapůjčujeme kompenzační pomůcky pro školní, volnočasové i sportovní pohybové aktivity.
  • Poskytujeme kontakty na odborníky v oblasti plavání, lyžování, rehabilitace apod.

Cílem je podpořit pedagogické pracovníky v problematice rozvoje pohybové gramotnosti v inkluzivním školním i mimoškolním vzdělávání. Podpořit žáky se SVP v jejich aktivním zapojení do všech pohybových aktivit realizovaných školami a školskými institucemi.

Zavedením metodické podpory pro rozvoj aplikovaných pohybových aktivit v oblasti povinného inkluzivního vzdělávání i volnočasových aktivit dojde k harmonickému rozvoji dětí, žáků a studentů v oblastech socializace, fyzické a psychické kondice!

 

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. a PhDr. Martin Lajza (2021)

 

Kontakty na pracovníky projektu a klíčové aktivity Regionální Centrum APA Olomouckého kraje

 

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Vedoucí projektu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Olomoucký kraj

Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.

Regionální konzultant APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oblasti činnosti Jeseník, Šumperk, Zábřeh na Moravě, Mohelnice

Mgr. Markéta Hajduková

Regionální konzultant APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oblasti činnosti Prostějov, Němčice, Konice, Olomouc

Mgr. Eliška Vodáková

Regionální konzultant APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oblasti činnosti Šternberk, Litovel, Uničov, Olomouc

Mgr. Adam Jarmar

Regionální konzultant APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oblasti činnosti Kojetín, Přerov, Lipník, Hranice, Libavá, Hlubočky

Ph.Dr., Mgr. Martin Lajza Odborný metodik APA Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Olomoucký kraj - koordinátor seminářů a školení pedagogických pracovníků

Mgr. Daniel Mikeška

Externí odborný koordinátor APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Olomoucký kraj – školní výlety, školní kurzy, školy v přírodě

Mgr. Klára Botková

Kontaktní koordinátor APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Olomoucký kraj - koordinátor konzultantů APA

Mgr. Jana Mrázová

Kontaktní koordinátor APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CPGIV Jeseník

Bc. Eva Guskovičová

Kontaktní koordinátor APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CPGIV Olomouc

Mgr. Jana Hrušáková

Kontaktní koordinátor APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CIZV Kojetín / DDM Kojetín

Mgr. Krčmář

Kontaktní koordinátor APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CIZV Jeseník / SVČ DUHA Jeseník

Mgr. Pátek

Kontaktní koordinátor APA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CIZV Olomouc / DDM Olomouc

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka