UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

rcapa seminarNespíme, pracujeme, co nám síly stačí – i proto teprve třetí shrnující newsletter našeho projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji vychází s poměrně dlouhým časovým odstupem. Pokud si ale tento stručný přehled našich aktivit za poslední měsíce projdete, zjistíte, že v úvodní větě nelžeme.

 

Weby, sítě, online kanály

Veřejně nejviditelnějšími výstupy naší práce jsou pravděpodobně proměny webů, které s naším projektem a pracovišti do něj zapojenými souvisejí a především kde zájemci najdou potřebné informace a kontakty stran inkluzivního vzdělávání v regionu. Vedle již dříve upravených a průběžně doplňovaných a aktualizovaných stránek ikap.cz prošly během roku 2022 inovací webové stránky Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, kterými tato pracoviště deklarují i propojení s Regionálním centrem APA a odrážejí tak celkové systémové nastavení a pojetí inkluzivního vzdělávání v kraji, o které se snažíme.

Spustili jsme také web připravované konference, která bude jedním z letošních vrcholů našeho projektu. Modernizaci podstoupily stránky České asociace aplikovaných pohybových aktivit, která na národní úrovni zastřešuje pracoviště zaměřená na aplikované pohybové aktivity a jejíž činnost s tou naší velmi úzce souvisí. V neposlední řadě připravujeme omlazovací kúru pro náš domovský web apa.upol.cz.

Sledovat naši činnost můžete samozřejmě i na sociálních sítích a dalších kanálech, které taktéž využíváme pro vzdělávání či sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Zavedený je již elektronický měsíčník Letem světem APAnetem, ve kterém učitele a další pedagogické pracovníky informujeme o možnostech vzdělávání v APA, prezentujeme různé metodiky a přinášíme inspiraci. Tu najdete i na našem YouTube kanále, kde stále přibývají záznamy webinářů, metodická videa nebo ohlédnutí za uskutečněnými akcemi. Centrum APA najdete také na Facebooku, Instagramu a brzy i na TikToku.

Nová konzultantka APA

Malou obměnou také prošel náš tým. Oblast Prostějovska a agendu, kterou měla dosud na starosti Markéta Hajduková, převzala jako nová konzultantka APA Gabriela Adámková. Přejeme, ať ji práce pro náš projekt baví a naplňuje. Nadále v konzultantských pozicích pokračují „staří známí“ Eliška Vodáková, Adam Jarmar a Ladislav Baloun, přičemž se ale v poslední době rozšířil jejich záběr: poprvé se například zabývali i podporou v tělesné výchově u žáka s dyspraxií. 

Strategie

Naše Regionální centrum APA je zmíněno v nově vytvářeném Dlouhodobém záměru Olomouckého kraje, který určuje prioritní oblasti regionu do budoucnosti. RC APA je v dokumentu součástí podpory pohybové gramotnosti obyvatelstva, také je zmíněné v oblasti inkluzivního vzdělávání. Co to znamená? Že kraj s námi a naší podporou počítá a deklaruje, že je naše činnost pro region důležitá – a to nás velmi těší a děkujeme za to.

Zkušenosti z naší praxe a vůbec z fungování RC APA by se měly promítnout i do nově připravovaných upravených rámcových vzdělávacích programů pro základní školy, které by vůbec poprvé měly obsáhnout i oblast aplikované tělesné výchovy. Kromě toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR začalo připravovat reformu sportu, která se bude věnovat i nevrcholovému a nevýkonnostnímu sportu, přičemž i do dokumentů, o které se tato reforma bude opírat, by se měly promítnout naše zkušenosti.

Vzdělávání pedagogů

Mateřské školy. Dosud se i naše projekty soustředily především na učitele a studenty/žáky středních a základních škol, to jsme se ale rozhodli změnit. Vždyť s pohybem a výchovou ke zdravému životnímu stylu se má začínat v co nejútlejším věku! Ve spolupráci s Gymnáziem Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou v Přerově, která se stala fakultní školou naší domovské Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého, se nám podařilo zřídit Centrum pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání a zahájili jsme v něm semináře na tuto oblast zaměřené. Tyto semináře se setkaly s velkým zájmem pedagogů, což jen potvrzuje, že školky byly v tomto ohledu spíše přehlížené. Svůj díl na úspěchu seminářů samozřejmě mají lektoři, z nichž musíme zmínit především Lenku Fasnerovou, která svým fyzioterapeutickým a speciálněpedagogickým know-how obsáhne celou řadu poptávaných témat. Nutno dodat, že i na školkách se realizují některá podporná opatření, školíme asistenty pedagogů nebo do nich zapůjčujeme potřebné pomůcky.

Pokud se podíváme na naše semináře pro pedagogy obecně, snažíme se pořádat dva až tři měsíčně, přičemž portfolio témat je opravdu široké – od relaxačních a regeneračních cvičení přes psychomotorické aktivity nebo například využití sportovní střelby v zájmovém vzdělávání až po problematiku problémového žáka v inkluzivním prostředí a možnosti intervencí.

Metodická podpora

Nově vznikající metodické materiály, videa nebo výstupy ze seminářů prezentujeme na výše zmíněných online platformách. Důraz klademe na elektronickou, snadno dostupnou a ekologickou formu. Nezapomínáme ale ani na ty, kteří nedají na papír dopustit, a třeba časopis APA v teorii a praxi, který vychází dvakrát ročně, je dostupný jak v pdf na webu apa.upol.cz, tak v tištěné formě.

Zájmové vzdělávání

Naše podpora se týká i zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje především v centrech inkluzivního zájmového vzdělávání v DDM Olomouc, DDM Kojetín a SVČ Duha Jeseník. Stále ale běží i námi organizované kroužky plavání pro všechny a všestranná sportovní příprava, o které zájem neklesá.

Nový handbike

Poslední významnou investicí v rámci našeho projektu a novou sportovně-kompenzační pomůckou v naší půjčovně je handbike s elektromotorem, který umožňuje i žákům s těžším tělesným postižením účastnit se například školních cyklovýletů a dalších aktivit. Handbike je vhodný například pro kvadruplegiky, je odlehčený, má upravitelné řízení a speciální odpružení zabezpečující jezdci pohodlné svezení bez větších nárazů. 

Dny na monoski

Již tradiční zimní sérii nevynecháme ani letos. Na Dnech na monoski už od roku 2013 přibližujeme všem zájemcům, že na lyžích a sjezdovkách si mohou užívat i lidé s postižením, přičemž si s námi každý zdarma může vyzkoušet jízdu na monoski či biski, tedy upravených lyžích pro handicapované. Letošní série bude mít pět zastávek, přičemž vedle programů 25. února v Parku sportu Hrubá Voda u Olomouce a 4. března ve Ski areálu Kraličák u Starého Města na Šumpersku, které jsou součástí našeho projektu, nás uvidíte také 11. února v Hlinsku na Vysočině, 18. února v Olešnici na Moravě a 11. března na Trojáku v Hostýnských vrších. Rádi na těchto dnech uvidíme nejen rodiče se školáky s postižením, kteří se mohou přesvědčit, že i s handicapem se lze zúčastnit školních lyžařských kurzů!

Nutno dodat, že naše zimní aktivity se neomezují jen na Dny na monoski, ale stejně jako v dřívějších letech jsme na sněhu uskutečnili během ledna i oblíbený seminář o lyžování zrakově postižených a lyžařské víkendy pro rodiny s dětmi se zrakovým a tělesným postižením.

Konference krajských center a APA

Na závěr newsletteru jsme si nechali podrobnější informaci o akci, kterou jsme zmiňovali již výše. Na dny 17.–19. května chystáme Konferenci krajských center projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání Olomouckého kraje, paralelně s V. českou národní konferencí aplikovaných pohybových aktivit – tedy v tyto dny se nabízí velký prostor pro sdílení zkušeností, inspirace a příkladů dobré praxe nejen z Olomouckého kraje, který jako vůbec první zakotvil téma APA do svého poradenského systému a celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Program konferencí usilovně ladíme, nicméně vězte, že chystané teoretické a zejména praktické příspěvky obsáhnou širokou paletu témat týkajících se inkluzivního vzdělávání, školní tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy, psychomotoriky, tvorby nových kurikulárních dokumentů v tělesné výchově a společném vzdělávání, koncepcí rozvoje inkluzivního pojetí pohybové gramotnosti, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání či kariérového poradenství, také volnočasových aktivit dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí budou kulaté stoly, besedy, workshopy i posterová sekce. Všechny informace ke konferenci budou postupně zveřejňovány na webu www.ckapa.upol.cz, kde se již teď můžete na akci přihlásit. V květnu na viděnou!

 

Martin Višňa

foto: archiv RC APA

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka