UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Přerov02.11.2022 na Střední pedagogické škole Přerov, Denisova 3 proběhlo velmi důležité pracovní jednání mezi zástupci školy a RCAPA RPVOK, Katedry APA FTK UP v Olomouci. Cílem jednání bylo navázání úzké spolupráce v oblasti zařazení problematiky „Rozvoje pohybové gramotnosti dětí v inkluzivním předškolním vzdělávání“ a jejich aktivní zapojení do pohybových aktivit třídy, školy do „kurikula“ budoucích pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání. 

 

Jednání se zúčastnili:

Za Střední pedagogickou školu Přerov

Mgr. Romana Studýnková; ředitelka školy

Mgr. Aleš Piňos; předseda předmětové komise pro tělesnou výchovu

Za RCAPA RPVOK, KAT APA FTK UP v Olomouci

Prof. Martin Kudláček, Ph.D.; Vedoucí Katedry APA FTK UP v Olomouci

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.; Zástupce vedoucího Katedry APA FTK UP v Olomouci; Odborný garant realizace projektu RPVOK a PhDr., Mgr. Martin Lajza; Odborný metodik APA v RPVOK

Obě zúčastněné strany se dohodly na „spolupráci“ v projektu RPVOK, zřízení „Fakultní školy“ FTK UP v Olomouci, zřízení „Centra pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání“. Na další období společně naplánovali vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky z Mateřských škol i současné žáky Střední pedagogické školy Přerov, kdy daná problematika rozšíří jejich „kurikulum“. Rovněž byla dohodnuta spolupráce a formy propagace studia na KAT APA FTK UP v Olomouci sdílením internetových stránek. Základní videa atd. o činnosti RCAPA, příklady dobré praxe je možné shlédnout na https://www.youtube.com/channel/UC3utuIPDft9HzrZD2D2RZnA

Navázání úzké spolupráce mezi oběma institucemi je vyvrcholení činností RCAPA v projektech Olomouckého kraje IKAP (2017-2020) a RPVOK (2020-2023). Tato spolupráce seznámí budoucí pedagogické pracovníky z předškolního inkluzivního vzdělávání s problematikou pohybové gramotnosti, kterou je nutné řešit již v raném věku dětí. Práce pedagogů je v současném vzdělávání velmi náročná a ovlivní zvládnutí dané životní etapy dětí i jejich přechod do základního vzdělávání.  Takto pojatá spolupráce v oblasti pohybových aktivit je v České republice ojedinělá. Střední pedagogická škola Přerov v čele s Mgr. Romanou Studýnkovou si je vědoma potřeby zařazení problematiky práce s dětmi v oblasti pohybových aktivit do kurikula školy a pověřila Mgr. Aleše Piňose funkcí Kontaktního koordinátora APA pro spolupráci s RCAPA v realizaci projektu RPVOK.

Již samotné pracovní jednání ukázalo zájem obou stran o spolupráci a nalezení shody při jejím naplňování, proto věřím, že spolupráce bude úspěšná a hlavně přínosná pro všechny do ní zapojené.

Níže uvádím pár zajímavých odkazů, které by Vás mohly oslovit.

https://ftk.upol.cz/apangers/

RPVOK - Regionální centrum APA RPV Olomoucký kraj | IKAPOK II

https://apa.upol.cz/ 


Za RCAPA RPVOK

Martin Lajza, Odborný metodik APA v RPVOK

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka