UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška se v prázdninových dnech stal jedním z klíčových partnerů pro vizi podpory dětí a mládeže se zrakovým postižením při jejich účasti v pohybových aktivitách. Díky rozšiřujícímu se povědomí o efektu systematické práce konzulantů aplikovaných pohybových aktivit (Konzultant APA) se Světluška rozhodla zahájit masivní spolupráci, která by, prostřednictvím nových pracovních pozic v maximálním množství zapojených krajů v ČR, měla vést k většímu a systematičtějšímu zapojení dětí a mládeže se zrakovým postižením do pohybových aktivitách na školách, zejména pak v inkluzivním/společném vzdělávání, v oblasti volného času a vytvoření podmínek pro pozdější vstup do oblasti sportu. Centrum APA intenzivně vstupuje do jednání se všemi zainteresovanými spolupracujícími organizacemi tak, abychom byli schopni do konce září předložit žádost o dataci, která umožní uskutečnit tento revoluční krok. 

 

Ondra Ješina (září 2023)

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka