UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Na základě jednání na MŠMT v oddělení pro regionální školství (regulátor pedagogických pozic) je definitivně ztvrzeno následují:

 
Po více než 16 letech souvislé práce se definitivně a se zpětnou platností pro dřívější absolventy rozšiřuje kvalifikace absolventů Aplikované Tělesné Výchovy a nástupnického studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. Tento pátek bude do sbírky zákonů ČR implementována úprava Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004. Ta kromě řady změn obsahuje i rozšíření kvalifikace pro pozici Speciální pedagog. Tím se díky soustavné práci a komunikaci z příslušnými orgány MŠMT děje to, že absolventi oboru ATV i nástupnického stávají jedním z legislativně nejkvalifikovanějších pedagogů v ČR, alespoň co se šíře pedagogických pozic týká. V tuto chvíli se tedy absolvent Nmgr. studijního programu stává:
 
-asistent pedagoga (již na bc. úrovni) 
pedagog volného času (již na bc. úrovni)
- vychovatel (již na bc. úrovni)
- vychovatel ve skupině dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (již na bc. úrovni)
- učitel v mateřských školách
- učitel v mateřských školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů na střední škole
- učitel všech předmětů na 2. stupni ZŠ
- učitel výchovně zaměřených předmětů (relevantní TV) na I. stupni ZŠ
- učitel výchovně zaměřených předmětů (relevantní TV) na I. stupni ZŠ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
speciální pedagog (tedy poradenský pracovník školských poradenských zařízení i školní poradenských pracovišť)
 
Kromě školního psychologa je tedy plně kvalifikovaný pro naprostou většinu pedagogických pozic. Tím se studijní program zaměřený na speciální pedagogiku, TV a aplikovanou TV stává definitivně tím, čím si absolventi v minulosti přáli být. Gratuluji Vám k výjimečně zdařilému výběru a jen čas ukáže, zda dokážete, že kvalifikace a profesní kompetence půjdou ruku v ruce. 
 
Ondra Ješina (září 2023)
Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka