UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Datum: středa 13. září 2023 od 11.00 hod. (registrace od 10.30 hod.) Místo konání: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 a, 779 00 Olomouc, kongresový sál


Setkání je určené zejména pro vyučující TV, třídní učitele a vedoucí pracovníky středních a vyšších odborných škol z Olomouckého kraje a další odborníky a zájemce o téma podpory pohybové gramotnosti na školách

Anotace: Účelem setkání je výměna zkušeností a informací o aktuálním stavu uvolňování dětí z tělesné výchovy. Nedílnou součástí setkání bude představení nového metodického pokynu „Metodický pokyn pro zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do TV“ a s tím související legislativní úprava. V této souvislosti
bude nastíněn pohled několika organizací na tuto problematiku. V programu budou představeny příklady dobré praxe pilotních škol. Akce navazuje na činnost platformy
podpory gramotností – matematické, čtenářské a pohybové v rámci tvorby KAP III (konkrétně AP 2023).


Program:
• Zahájení – RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen Rady Olomouckého kraje a Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
• Legislativní výklad k problematice uvolňování dětí z tělesné výchovy – JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., Právnická fakulta UPOL; Mgr. Romana Švecová, právnička odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením
• Uvolňování žáků z tělesné výchovy – zástupce České školní inspekce (Olomoucký inspektorát)
• Názor k problematice z pohledu Ministerstva školství a mládeže a tělovýchovy – Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání
• Představení metodického postupu „Metodický pokyn pro zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do TV“ – Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

• Sdělení zástupců Olomouckého kraje k podpoře pohybových aktivit u žáků – RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen Rady Olomouckého kraje
• Diskuse, odpovědi na dotazy, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe – zapojené subjekty
• Závěr

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka