UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Co je cílem aktivity?

Cílem činnosti Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) je podpořit rovný přístup ke vzdělávání v oblasti pohybové gramotnosti a zdravého životního stylu v prostředí škol, školských organizací i mimoškolních aktivit. RC APA bude pokračovat v rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Bude i nadále inovovat stávající systém individuální integrace v běžných školách rozšířením současného systému poradenských služeb pro zařazování žáků se SVP, zařazením jednotného postupu a metodiky práce v inkluzivní tělesné výchově (ITV) a implementací systému peer tutoringu do školní TV.

Konkrétně bude aktivita zaměřena např. na témata:

  • Optimalizace pohybového režimu pro potřeby žáků (diferencované pro různé obory vzdělání, specifická nebo jednostranná zátěž, nápravná cvičení)
  • Zdravý životní styl, výchova ke zdraví (např. žáci s metabolickým syndromem, obezitou)
  • Zdravotní způsobilost – schopnost absolvovat výuku v plném rozsahu (odborný výcvik, praxe), jako předpoklad pro uplatnění na trhu práce 

 

Realizaci aktivity bude garantovat již dříve nastavený celokrajský systém Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) z předchozích implementačních projektů a jeho spolupráce s FTK UP Olomouc a s PPP a SPC Olomouckého kraje. Nadále bude podporována a případně i rozšiřována síť Center pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání na jednotlivých SŠ (3) a při střediscích volného času (3). Jednotlivý terénní pracovníci pak budou mít na starosti podporu pedagogických pracovníků přímo na spolupracujících školách.

 

V RC APA bude působit vedoucí centra, odborný garant pro realizaci vzdělávacích seminářů, 4 terénní pracovníci působící v jednotlivých subregionech kraje (bývalých okresech – při pobočkách PPP a SPC v OK), kteří realizují přímý dopad na cílovou skupinu, a to formou podpory pedagogických pracovníků přímo v konkrétním edukačním prostředí, tedy v prostředí školy při vyučování. Tato síť poradenských míst bude k dispozici pedagogům, žákům i rodičům. Tým bude doplněn o odborného garanta zodpovědného za systémové propojení se školskými poradenskými zařízeními a odborným garantem pro podporu výuky mimo prostory určené pro vzdělávání (kurzy, výlety, exkurze, praktická výuka mimo školy).

 

Více informací k projektu Implementace dlouhodobého záměru Olomouckéh kraje na https://idzok.cz/

 

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka