UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

kriznikJe to zvláštní, ale přes všechny těžkosti, se kterými jsme se museli v naší práci kvůli epidemickým opatřením potýkat, ten čas poměrně rychle uběhl a právě otevíráte teprve druhý newsletteru projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji, ve kterém si shrneme, co zásadního se nám v uplynulých měsících povedlo, a prozradíme něco málo i z našich plánovaných aktivit. Pojďme na to.

 

Proměna webů

První newsletter jsme končili zmínkou o tom, že chystáme proměnu našich webových portálů. K tomu průběžně dochází, jak lze vidět například na www.ikap.cz – webu projektů na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje. Na těchto stránkách již byly úpravy provedeny a najdete tu přehlednou prezentaci našeho projektu včetně příkladů aktivit, materiálů ke stažení nebo nezbytných kontaktů. Inovace nyní čeká web Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, které s námi na projektu spolupracují. A v neposlední řadě připravujeme kompletní proměnu našich vlastních stránek www.apa.upol.cz a webu České asociace aplikovaných pohybových aktivit.

Vzděláváme…

V době přísných protiepidemických opatření, která prakticky neumožňovala realizaci školní tělesné výchovy, jsme se soustředili na podporu a vzdělávání především přes obrazovky počítačů prostřednictvím webinářů. Když to ale situace umožnila, začali jsme se s učiteli, pedagogy volného času a dalšími pracovníky spolupracujících škol a zařízení setkávat na face to face, tedy česky osobně. Ještě před letními prázdninami jsme tak přichystali například v DDM Kojetín seminář věnovaný koloběžkám a dalším cyklo pomůckám v inkluzivním vzdělávání, v DDM Olomouc zase praktické setkání na téma žáků s poruchami pozornosti a hyperaktivitou se zaměřením na táborovou činnost a třeba v SVČ Duha v Jeseníku jsme se na semináři věnovali problematice letních pobytových akcí s účastí dětí s různým zdravotním znevýhodněním. S novým školním rokem jsme v seminářích pokračovali. Školili jsme například pedagogy z mateřských škol, na které se chceme ještě více zaměřit, věnovali jsme se ale třeba i aktivitám, jako je žonglování nebo woudink, a jejich možnému využití v hodinách tělesné výchovy. A protože se věnujeme inkluzivnímu vzdělávání obecně, je třeba zmínit i uspořádané semináře o alternativních a augmentativních formách komunikace se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které se setkaly s velkým zájmem. Připravil je pro nás Jaromír Maštalíř z Pedagogické fakulty UP.

Zřejmě organizačně nejnáročnější, zároveň ale asi i nejzajímavější pro účastníky byl lednový seminář věnovaný novým trendům v lyžování s dětmi se zdravotním postižením ve ski areálu Kareš v Loučné nad Desnou. Zaměřili jsme ho hlavně na lyžování žáků se zrakovým a tělesným postižením. Tohoto semináře se zúčastnilo přes 30 zájemců. Pozoruhodná byla také například akce nazvaná Ambasáda pohybu na Střední průmyslové škole v Jeseníku, kde se tři desítky zástupců základních a středních škol dozvěděly spoustu informací a zajímavostí týkajících se pohybové gramotnosti a podpory zdraví na školách a mohly si prakticky i některé aplikované pohybové aktivity vyzkoušet. Na téže škole jsme prezentovali naši činnost i v rámci dne otevřených dveří, jak se můžete podívat v reportáži na našem YouTube

Nutno zmínit, že na realizovaných seminářích bychom se neobešli vedle „našich interních sil“ bez externích lektorů, kterým tímto děkujeme. Jste skvělí! Speciálně pak musíme zmínit Lenku Fasnerovou z Centra pohybu Olomouc, která je z našich lektorů aktuálně nejaktivnější a neúnavně se věnuje i různým zdravotně orientovaným cvičením, které je po covidové době bez tělocviku více než žádané.

A ještě jedna poznámka k seminářům – podařilo se nám na bázi seminářů navázat poměrně intenzivní spolupráci se Střední pedagogickou školou v Přerově a věříme, že ji brzy s naší mateřskou Fakultou tělesné kultury UP povýšíme smlouvou o fakultní škole.

Konzultanti APA vyrazili do terénu

Jakmile to covidová situace dovolila, začali vyjíždět do terénu také naši konzultanti APA, kteří se kvůli protiepidemickým opatřením mohli své práci do loňského května věnovat především elektronicky nebo formou setkání s pedagogickými pracovníky. Ještě před koncem minulého školního roku nicméně stihli provést několik rediagnostik nebo nových diagnostik pro vypracování individuálních vzdělávacích plánů nebo plánů pedagogické podpory, v tomto pokračovali i se začátkem aktuálního školního roku. V říjnu pak konzultanti mohli zahájit individuální terénní práci na školách, která je stále intenzivnější s tím, jak jsou odvolávána proticovidová opatření a odeznívá strach z nákazy a školy se otevírají i externím lidem. V současnosti naši konzultanti APA vedou v evidenci na 90 podporovaných žáků.

Metodická podpora

Pro potřeby metodické podpory pedagogů v inkluzivním vzdělávání vydáváme nejen časopis APA v teorii a praxi, který již jistě dobře znáte, ale i elektronický měsíčník Letem světem APAnetem, kde prezentujeme nejen naši činnost, ale také upozorňujeme na akce či zajímavosti externích organizací. Jeho archiv najdete zde.  

Setkání a evaluace projektů

Z iniciativy náměstka Olomouckého kraje pro školství Aleše Jakubce se setkáváme s kolegy z projektu IKAPOK II, cílem těchto setkání je vzájemná spolupráce a koordinace aktivit obou projektů implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Zároveň se také hodnotí dosavadní projektové činnosti a připravují projekty pro další období implementačního krajského plánu, ve kterém bychom rádi byli součástí a mohli pokračovat v naší práci na území Olomouckého kraje.

kriznik

Nové pomůcky: horský křižník a kartski

Stále pracujeme na rozšiřování naší palety sportovně-kompenzačních pomůcek, které využíváme na vzdělávacích akcích a pro podporu inkluzivních pohybových programů na školách. Jednou z nejvýznamnějších investic bylo pořízení tzv. horského křižníku, speciálního outdoorového vozítka pro žáky s nejtěžším tělesným postižením, kteří tak mohou být zapojováni do školních výletů nebo škol v přírodě. Druhou významnou investicí jsou kartski, které můžeme nově využívat pro potřeby lyžování žáků s nejtěžším či kombinovaným postižením.

Za zmínku také stojí to, že došlo k převodu pomůcek a materiálu pořízených v rámci projektu IKAP1 v hodnotě asi milion korun pro potřeby našeho aktuálního projektu.

Dny na monoski

Venku se sice probouzí jaro, nicméně na pár řádků se ještě vrátíme do zimy. Po loňské covidové pauze jsme totiž letos opět uspořádali sérii osvětových akcí Dny na monoski, které seznamují s lyžováním osob se zdravotním postižením – a jako v předchozích letech se zastávky této série setkaly s velkým zájmem a úspěchem. Celkem jsme uspořádali pět monoski dnů, z toho dva v Olomouckém kraji za podpory našeho projektu – ve ski areálu Kraličák u Starého Města (pod Kralickým Sněžníkem) a v Hrubé Vodě u Olomouce. I díky těmto osvětovým akcím jsme zaznamenali také „vyšší provoz“ na našich sociálních sítích, jako je Facebook nebo YouTube kanál, kde zájemci najdou množství edukativních videí a relevantních informací z oblasti inkluzivního vzdělávání v pohybových aktivitách.

Co bude?

Na závěr se ještě pojďme podívat, co nás – vás v nejbližší době čeká. Samozřejmě neustaneme v našich vzdělávacích aktivitách, ať už na podporu školní inkluzivní tělesné výchovy nebo volnočasových aktivit. Připravujeme mimo jiné semináře zaměřené na zdravotně kompenzační cviky při ortopedických vadách nebo inkluzivní tance, tématem několika interních seminářů bude problematika žáků s poruchou autistického spektra ve vztahu k inkluzivní tělesné výchově.

Na půlku května chystáme vzdělávací sportovní den na ZŠ Vodní v Mohelnici, kde bychom chtěli pedagogům i žákům představit pohybové aktivity vhodný pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V červnu se zapojíme do projektu Jé, co to jé?, osvětové propagační jízdy několika handbikerů, kteří se rozhodli projet Českou republiku a upozornit zejména lidi po úrazu, že úrazem život zdaleka nekončí. Součástí jízdy bude několik happeningů napříč republikou a jeden z nich se uskuteční právě u naší Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, a sice 27. června. Více informací k tomuto počinu najdete zde

Martin Višňa

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka