UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

woudinkHlavní náplní vzdělávacích seminářů Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RCAPA RPVOK) realizovaného Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci je problematika „Pohybové aktivity v inkluzivním vzdělávání“. Odborní lektoři z dané oblasti seznamují účastníky seminářů s problematikou aktivního zapojení všech dětí, žáků a studentů bez rozdílu v tělesných, smyslových i psychických či sociálních oblastech do předškolních, školních i mimoškolních pohybových aktivit. Vše jde, ale ne vždy tak, jak si přejeme, představujeme. Abychom co nejlépe naplnili cíle pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání, musíme něco změnit + něco přijmout + také něco vynechat. Odborné semináře RCAPA RPVOK Vám poskytnou návod, informace teoretické i praktické, jak se s danou problematikou vyrovnat, jaké pohybové aktivity, tělesná cvičení jsou pro koho vhodná a nevhodná, jak tyto aktivity a cvičení modifikovat, jaké využít pomůcky, cvičební nářadí, náčiní.

Velmi významnou složkou pro rozvoj a aktivaci posturálního mechanizmu, správné držení těla, vyrovnání svalových dysbalancí atd. je cvičení na balančních plochách, kterých je na trhu velká nabídka. Aktuální balanční cvičení ve fitness je na „ohýbaném prknu“, toto cvičení svým efektem zasahuje do celého spektra rozvoje lidského těla. Tuto aktivitu nám na semináři konaném 07.10.2021 na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci představila Odborná lektorka, Mgr. Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc: Woudie v České republice ručně vyrobené a ohýbané prkno Woudie můžeme říci, že je to balanční fitness pomůcka, hračka pro děti i dospělé, lavička či stepper. Woudink je kombinací přirozeného, intuitivního a zábavného pohybu a zároveň se jedná o plnohodnotné posilování svalů středu těla, které jsou rozhodujícím faktorem pro správný pohyb těla jako celku. Díky správné funkci hlubokého stabilizačního systému pak můžeme dále zapojovat mnohem více svalových skupin a posílit tak komplexně celé tělo během jedné tréninkové jednotky. Intenzitu zatížení si pak určuje každý cvičící sám. Díky funkčnosti a komplexnosti Woudie, můžeme na něm využít cvičební prvky od pilates, přes jógu až po silový trénink. Je jen na vás, kterou cestou se s námi vydáte a jaké cíle a výzvy před sebe postavíte. (Mgr. Lenka Fasnerová; Centrum pohybu Olomouc)
Účastníci akce si prakticky vyzkoušeli cvičení na „ohýbaném prknu“ čehož všichni s chutí a kreativitou jim vlastní využili. Znalost této problematiky je nedílnou součástí práce pedagogů a pedagogických pracovníků v pohybových aktivitách inkluzivního vzdělávání. Odborná lektorka bude prezentovat toto téma ještě v Jeseníku v CPGIV na „emko“ SPŠ Jeseník, Dukelská a to dle plánu 02.11.2021.
Odborná lektorská činnost Mgr. Fasnerové na toto téma i na jiná témata k problematice „Pohybové aktivity v inkluzivním vzdělávání“ jsou plánovány na další období realizace činností RCAPA RPVOK. Více o lektorce a Centru pohybu Olomouc naleznete na https://www.centrumpohybuol.cz/o-nas/.
Všechny Vás tímto rovněž zveme na naše aktivity.
Níže uvádím text a zajímavé odkazy k významu cvičení na balančních pomůckách, věřím, že zde naleznete podněty k zefektivnění Vaší práce „tělocvikáře“

Martin Lajza, Odborný metodik APA RPVOK (2021)

 

Balanční cvičení a jeho význam
„Při balančním cvičení je cílem udržet rovnováhu (statickou, dynamickou) na nejrůznějších balančních pomůckách. Principem balancování je pohyb na nestabilní pomůcce při zmenšené ploše opory. Zaujetím stabilní pozice a snahou o její udržení stimulujeme hluboký stabilizační systém, centrujeme klouby a aktivujeme svalové skupiny kolem nich, dochází také k napřímení páteře. Variacemi cviků pak můžeme působit na celé svalové skupiny, kdy naše tělo musí pracovat jako celek, nebo se můžeme zaměřit na jednotlivé části těla. Mezi hlavními efekty cvičení s balančními pomůckami je poté správné napřímení a držení těla, lepší kontrola pohybu a reakce na nečekané změny polohy, zapojení svalových skupin ve správném stereotypu a další“. Balanční cvičení a jeho význam - SPOKONOŽKA.cz (spokonozka.cz)
„U dětí je rovnováha důležitá pro správný motorický rozvoj v dalších letech, pro získávání dalších koordinačních pohybových dovedností. Rychlý růst v dětském věku, změny proporcí těla a tím pádem i změny těžiště dělají dětem cvičení náročnější a ne vždy je pro ně snadné. Pokud není u dětí správně aktivované svalstvo středu těla, posílené svaly kolem ramenních, kyčelních kloubů a pánve, celkově dochází k manifestaci obtíží i na vzdálenějších částech těla. Toto nám vysvětluje např. skutečnost, že velmi častý problém valgózních kotníků není přímo problém jen nohy samotné, ale právě i oslabeného středu těla, nestabilní pánve a špatného postavení celé dolní končetiny“. Balanční cvičení a jeho význam - SPOKONOŽKA.cz (spokonozka.cz)
„Cílem balančního cvičení je udržet rovnovážnou polohu na nestabilní pomůcce při zmenšení plochy opory. Dochází k posilování a zároveň protažení určitých svalových skupin. U dětí nám pomáhá s vyrovnáváním svalových dysbalancí, které se u dětí projevují zejména ve spojitosti s rychlým růstem. Dochází k rozvoji rovnováhy, koordinace, soustředění a koncentrace na provedení určitého pohybu. Cvičením ve ztížených podmínkách pak jedinec získává i zkušenosti s vnímáním svého těla a lépe reaguje na změnu pozice a předchází tak případným úrazům“. Balanční cvičení a jeho význam - SPOKONOŽKA.cz (spokonozka.cz).

 

Lenka Fasnerová (2021)

Zajímavé odkazy, doporučuji Vám k prostudování.
Balanční cvičení a jeho význam - SPOKONOŽKA.cz (spokonozka.cz)
Fyzioterapie (cvut.cz)
Senzomotorická stimulace (dle Jandy a Vávrové). Malyra [online]. Copyright © 2015 [cit. 29.01.2018]. Dostupné z: http://malyra.cz/senzomotoricka-stimulace-dle-jandy-a-vavrove/z

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka